fbpx

Tursib caută director general și director tehnic – Detalii despre concursuri

1.104

Societatea de transport în comun a Sibiului are nevoie de manageri. Funcțiile de director general și director tehnic sunt vacante, astfel că pentru ocuparea lor se organizează concurs. Cei care aplică însă trebuie să îndeplinească câteva condiții:

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A DIRECTORULUI GENERAL AL SC TURSIB SA

În aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Societății Tursib S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Munchen nr. 1, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/1024/1998, CUI RO 789401, site http://www.tursib.ro,

ANUNȚĂ

organizarea procedurii de selecție pentru postul de Director general al societății Tursib S.A. Sibiu.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:
1) cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând SEE;
2) studii superioare de lungă durată sau diplomă de licență + master (sistem Bologna);
3) experiență relevantă (minim 5 ani) în consultanță în management sau în activitatea de conducere/coordonare în cadrul unor întreprinderi publice ori societăți din domeniul privat;
4) întreprinderea publică ori societatea din domeniul privat în care a condus/coordonat să fi obținut profit, în acea perioadă, minim 5 ani;
5) să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracțiuni incompatibile cu calitatea de Director general;
6) să nu fi fost implicat într-un litigiu cu SC Tursib SA sau cu autoritatea publică tutelară, soluționat definitiv în defavoarea candidatului;
7) să nu fie in stare de incompatibilitate, conform legii.

Criterii de evaluare:
1. Competențe:
1.1. Competente și cunoștințe specifice sectorului de activitate;
1.2. Competente profesionale de importanta strategica:
• înțelegerea aprofundata a sistemelor de management a unei societăți si a cerințelor unei activități eficiente;
• înțelegerea direcțiilor strategice de dezvoltare a transportului public local la nivel local, regional;
• capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia;
• capacitatea de organizare si coordonare;
• experiență in aplicarea unor masuri de îmbunătățire a activității;
• cunoștințe PC, Microsoft Office
• cunoștințe privind sistemul de control intern/managerial la societățile publice.

1.3. Cunoștințe de guvernanță corporativă (legislație și capacitate managerială în domeniu);
1.4. Competente sociale si personale
• Abilitați de comunicare si negociere;
• Capacitate de analiza si sinteza, inclusiv a datelor economice;
• Abilitați de relaționare.

2. Integritate si reputație

3. Condiții prescriptive și proscriptive: numărul anilor în care societatea/societățile manageriate de candidat a/au obținut profit.

 

Procedura de desfășurare a selecției este următoarea:
Persoanele interesate pot depune sau pot trimite prin posta, până în data de 07 mai 2021, ora 09,00, la Secretariatul societății Tursib S.A. din Sibiu, Str. Munchen nr. 1, jud. Sibiu, următoarele documente:
• cerere de depunere a candidaturii care va conține si opisul documentelor din dosarul de candidatură;
• curriculum vitae;
• copie act identitate;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
• cazier judiciar;
• documente în original sau certificate „conform cu originalul”, care să ateste îndeplinirea condițiilor obligatorii de la punctele 1) – 4) de mai sus;
• declarație pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condițiilor de la punctele 6) si 7) de mai sus;
• declarație (netipizată) de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție;
• cel puțin o scrisoare de recomandare;
• oferta tehnică – în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplinește fiecare dintre condițiile obligatorii și criteriile de evaluare.

Selecția se va realiza pe baza următoarelor: analiza dosarelor, interviuri, probă scrisă, declarație de intenție, analiză date din surse externe etc. Bibliografia de concurs este accesibilă pe site-ul societății.

Candidații vor fi informați, telefonic sau la adresa de mail comunicată, asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție.

Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0744-795401, luni-vineri, ora 08.00-15.00.

 

PROCEDURĂ DE SELECŢIE A DIRECTORULUI TEHNIC AL SC TURSIB SA

Consiliul de Administrație al societății TURSIB SA cu sediul in municipiul Sibiu, strada Munchen, nr. 1, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J 32/1024/1998, C.U.I. RO 789401, site: www.tursib.ro,

ANUNŢĂ

organizarea procedurii de selecţie pentru postul de Director tehnic al societaţii TURSIB SA Sibiu.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

1) cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând SEE;
2) studii superioare tehnice de lungă durată sau diplomă de licență + master (sistem Bologna);
3) experiență relevantă (minim 3 ani) în consultanță în management sau în activitatea de conducere/coordonare tehnică in activitatea de transport/ mentenanță autovehicule in cadrul unor întreprinderi publice ori societăți comerciale private;
4) să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracțiuni incompatibile cu calitatea de Director tehnic;
5) să nu fi fost implicat într-un litigiu cu SC Tursib SA sau cu autoritatea publică tutelară, soluționat definitiv în defavoarea candidatului;
6) să nu fie în stare de incompatibilitate, conform legii.

Criterii de evaluare:

1. Competențe

1.1. Competente și cunoștințe specifice sectorului de activitate;

1.2. Competente profesionale de importanta strategică:
• înțelegere aprofundată a sistemelor de management a unei societăți și a cerințelor unei activități eficiente;
• înțelegerea direcțiilor strategice de dezvoltare a transportului public local la nivel local, regional;
• capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia;
• cunoștințe privind sistemele inteligente de transport;
• capacitatea de organizare și coordonare;
• cunoștințe PC, Microsoft Office;
• experiență în aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a activității tehnice.

1.3. Cunoștințe de guvernanță corporativă (legislație și capacitate managerială în domeniu)

1.4. Competențe sociale și personale
• Abilitați de comunicare si negociere;
• Capacitate de analiză și sinteză;
• Abilități de relaționare.

2. Integritate și reputație.

Procedura de desfășurare a selecției este următoarea:
Persoanele interesate pot depune sau pot trimite prin posta, până în data de 07 mai 2021, ora 09,00, la Secretariatul societății Tursib S.A. din Sibiu,  Strada Munchen nr. 1, jud. Sibiu, următoarele documente:
• cerere de depunere a candidaturii care va conține si opisul documentelor din dosarul de candidatură;
• curriculum vitae;
• copie act identitate;
• adeverință medicala care sa ateste starea de sănătate;

• cazier judiciar;
• documente în original sau certificate „conform cu originalul”, care să ateste îndeplinirea condițiilor obligatorii de la punctele 1) – 3);
• declarație pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condițiilor de la punctul 5) si 6);
• declarație (netipizată) de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție;
• cel puțin o scrisoare de recomandare;
• oferta tehnică – in cadrul căreia candidatul va detalia modul in care îndeplinește fiecare dintre condițiile obligatorii si criteriile de evaluare.

Selecția se va realiza pe baza următoarelor: analiza dosarelor, interviuri, probă scrisă, declarație de intenție, analiză date din surse externe etc. Bibliografia de concurs este accesibilă pe site-ul societății.
Candidații vor fi informați, telefonic sau la adresa de mail comunicată, asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție.

Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0744-795401, luni-vineri, ora 08.00-15.00.

 

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Lasă un răspuns

Adresa ta nu va fi publicată

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Primește știrile zilei seara pe email
Abonează-te și îți trimitem în fiecare seara un email cu știrile zilei de pe Ora de Sibiu
Renunți oricând. Nu vom folosi adresa ta in scopuri de marketing pentru terți fără acordul tău.