INFORMARE – Elaborare studiu de fezabilitate la obiectivul Pod pe DN 7 km 239+376

515

C.N.A.I.R. – prin D.R.D.P. Craiova, titular al proiectului “ Elaborare studiu de fezabilitate la obiectivul Pod pe DN 7 km 239+376”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Sibiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Elaborare studiu de fezabilitate la obiectivul Pod pe DN 7 km 239+376”, propus a fi amplasat la limita judetelor Valcea, comuna Caineni , sat Raul Vadului, intravilan si Sibiu, localitatea Boita, extravilan.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele de luni-vineri, intre orele 10:00 – 12:00, precum si la urmatoareaadresa de internet www.apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentari/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu”.

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Spune ce crezi