primarie sura mare

O localitate din județul Sibiu a depășit pragul de 4 cazuri pe mia de locuitori al ratei de incidență cumulată, iar alte două au o rată mai mare de 3. Autoritățile înăspresc restricțiile începând cu data de luni.

În data de 09.04.2021, Sadu a depășit pragul de incidență cumulată ajungând la 4,05/1.000 locuitori. Autoritățile locale au decis ca aici să se introducă restricții noi începând de luni, 12.04.2021. La această dată, rata de infectare este mai mică, și anume 3,68/1.000 locuitori.

Restricțiile care se aplică la Sadu:

(1) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(2) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00-18,00.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art.3 alin. (1) lit. a. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit.b. şi d. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Șura Mare și Racovița, rată de infectare peste 3/1.000 locuitori – Noi restricții

Șura Mare și Racovița au depășit pragul de infectare de 3/1.000 locuitori, astfel că autoritățile au decis să impună noi restricții. La Șura Mare, s-a depășit praful în data de 09.04.2021, pe când rata era 3.40. În prezent, rata este de 3,06/1.000 locuitori. La Racovița, pragul a fost depășit în 12.04.2021, cu o rată de 3,12/1.000 locuitori.

Restricțiile următoare sunt valabile până în data de 25.04.2021:

 • În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (7) din Anexa 3 la H.G. 432/2021, pentru o perioada de 14 zile organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
 • În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G. 432/2021, pentru o perioada de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;
 • În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi anterior care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 • În conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 432/2021, pentru o perioada de 14 zile activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unităţi;
 • în conformitate cu prevederile art.6, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 432/2021 prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;
 • În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4) din Anexa 3 la H.G. 432/2021, pentru o perioada de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
 • Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul respectivelor localităţi.

Roșia, Rîu Sadului și Ludoș, rată peste 1,5/1.000 locuitori

Fiindcă și în localitățile Roșia, Rîu Sadului și Ludoș s-a depășit pragul de 1,5/1.000 locuitori, autoritățile înăspresc restricțiile.

Ce măsuri trebuie respectate:

 • În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (7) din Anexa 3 la H.G. 432/2021, pentru o perioada de 14 zile organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
 • În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G. 432/2021, pentru o perioada de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 22,00;
 • În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi anterior care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 • În conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 432/2021, pentru o perioada de 14 zile activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 22,00;
 • în conformitate cu prevederile art.6, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 432/2021 prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;
 • În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4) din Anexa 3 la H.G. 432/2021, pentru o perioada de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Comentariul meu

Lasă un răspuns