cimitir municipal

Camera de conturi Sibiu a făcut auditul financiar pentru activitatea financiară din anul 2020 a cimitirului municipal Sibiu. S-au găsit câteva nereguli, printre care și majorarea ilegală a unui salariu de bază. Curtea a cerut conducerii cimitirului să recupereze sumele care nu se regăseau în contabilitate.

Majorarea salariului de bază a excedat majorarea cuvenită în mod legal pentru viza CFP (10%) în sumă de 7.854 lei. În luna martie în conturile cimitirului s-au întors 3.534,30 de lei, urmând ca diferența de 4.319, 70 lei să fie restituită până în iunie anul acesta.

O altă neregulă găsită de cei de la Curtea de conturi a fost ”recunoaşterea eronată ca şi cheltuieli cu reparaţiile curente a unor lucrări de reparaţii mai ample la unele alei din Cimitir, în valoare de 162.048,46 lei”. Încă din timpul auditului neregula a fost remediată și s-au făcut modificările în contabilitate.

O altă abatere financiară în valoare de 114.398,40 lei a fost constatată ca urmare a scoaterea din gestiune a unor mijloace fixe pentru care nu au fost îndeplinite în totalitate procedurile legale de casare.

Curtea de conturi a stabilit că reprezentanții cimitirului au plătit 14.758,74 de lei în mod nejustificat pentru „adunat resturi vegetale„. Suma a fost recuperată în totalitate în luna februarie a acestui an.

Comentariul meu

Lasă un răspuns