sala box stadion
Foto Mediafax, Arhivă

Prefectura Sibiu a trimis Consiliului Local o adresă prin care cere ”reanalizarea cu celeritate” a unei hotărâri din data de 17 decembrie 2020 prin care sala de box aflată în incinta Stadionului Municipal trecea din proprietatea Ministerului Tineretului și Sportului în cea a municipiului Sibiu. Motivul invocat de Prefectură este acela că nu s-a întrunit numărul de voturi cerut de lege.

În adresa Prefecturii se menționează faptul că  ”am constatat faptul că nu a fost întrunit numărul de voturi necesar a fi exprimate pentru adoptarea acestui act administrativ”.

Mai exact, hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru. Prefectura invocă faptul că ”hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Prin Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 316/ 14.07. 2020 s-a stabilit numărul de membri ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, respectiv 23 de membrii. Numărul de voturi necesar a fi exprimate pentru adoptarea HCL nr. 484/2020 era de 16, în speţă fiind exprimate doar 14 voturi pentru”.

Astfel, Prefectura Sibiu transmite Consiliului Local: ’’Faţă de prevederile legale invocate, vă solicităm să întreprindeţi demersurile necesare pentru reanalizarea cu celeritate a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 484 din data de 17. 12.2020 în vederea revocării şi comunicarea unui răspuns instituţiei noastre. În caz contrar, vom fi obligaţi să promovăm o acţiune în anulare la instanţa de contencios administrativ competentă, dată de la care prevederile acestei hotărâri vor fi suspendate de drept’’.

Primăria Sibiu a motivat la momentul adoptării hotărârii dorința de preluare a sălii cu faptul că stadionul municipal este renovat și reabilitat în totalitate, iar sala de box fiind asimilată acestuia, trebuie și ea renovată. Prin trecerea în proprietatea sa, prin clubul Sportiv Municipal, Primăria își ia angajamentul de reabilitare și apoi întreținere a acesteia și menținerea funcțiunii inițiale- adică sală de antrenamente pentru boxerii sibieni.

Sala de box a ajuns într-o stare extremă de degradare, astfel că sportivii nu s-au mai putut antrena aici. Aceștia s-au mutata cum câțiva ani în sala de antrenamente construită deasupra bazinului Olimpia.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu