mall distributiei

Planul Urbanistic Zonal pentru Complexul Comercial de pe strada Autogării vizează construirea  mai multor clădiri cu 14 etaje care vor avea funcțiuni diverse. restaurante cofetării, cafenele, hoteluri, parcaje subterane.

Planul vizează ”Restructurare urbană – dezvoltare de activități economice cu caracter terţiar (Et) şi funcţiuni rezidenţiale (RrM)”, în Sibiu, zona străzilor Autogării şi Distribuţiei, pe o zonă de reglementare în suprafaţă totală de 91.260 mp delimitată astfel:

 • la sud de Autogara Atlassib (limita UTR ls);
 • la est de Strada Autogării;
 • la vest de Linia de Cale Ferată;
 • la nord de strada Distribuţiei.

Terenul pe care se va construi aparține SC PREMIUM SRL, în suprafaţă de 39.745 mp, iar documentaţia de urbanism este întocmită de SC URBAN PULSE SRL.

În acest proiect, indicatorii prevăzuți în proiect sunt POT maxim 25% – 70%, în funcție de tipul de parcele, și CUT maxim de 0,5 până la 2,4. Conform propunerii, clădirile nu vor depăși 20 de metri, cu excepția „accentelor de înălțime” de pe loturile 8,9,15, cu înălțimea de 52 de metri, adică parter + 14 etaje.

Viitorul complex comercial va avea mai multe funcțiuni:

 • Instituţii şi servicii publice orăşeneşti sau de cartier; servicii financiar-bancare si de asigurări, poştă şi telecomunicaţii , servicii avansate manageriale, tehnice şi profesionale (sedii de companii şi firme în clădiri specializate);
 • Cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă, mediatecă ;
 • Locuinţe în clădiri de locuinţe colective cu spațiu special pentru profesiuni liberale;
 • Comerţ cu amănuntul , spaţii comerciale alimentare şi nealimentare;
 • Activităţi asociative diverse;
 • Servicii profesionale, colective şi personale, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, comerţ , expoziţii , spaţii de recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport), săli de conferinţe , spectacole și sport de diferite capacităţi
 • Hoteluri, pensiuni, agenţii de turism şi alte structuri turistice;
 • Policlinici şi dispensare umane, farmacii, creşe și activităţi conexe serviciilor de sănătate;
 • Parcaje subterane şi/sau multietajate;
 • Spaţii plantate (scuaruri, grădini de cartier, etc) si spaţii libere pietonale, pasaje pietonale, etc.
 • Locuinţe individuale cu condiţia ca loturile aferente să aibă suprafața minimă  de 400 mp
 • Locuinţe colective cu condiţia ca parterul acestora să fie ocupat de funcţiuni nerezidentiale.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Join the Conversation

1 Commentariu

Comentariu