spitalul judetean 5

Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Sibiu, instituție medicală aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, organizează un nou concurs pentru ocuparea funcției de manager al unității sanitare. Concursul se va desfășura în două etape la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Str. Bulevardul Coposu nr.2-4, după cum urmează:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;

 2. etapa de susținere și evaluare a proiectului de management.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;

 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Calendarul desfășurării concursului este următorul:

 • 09.08.2021, orele 9.00 – 14.00 – candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului;

 • 31.08.2021: orele 8.00 – 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere şi a proiectelor de management;

 • 02.09.2021 – verificarea dosarelor şi afişarea rezultatelor “admis”/”respins” (sediu + site);

 • 03.09.2021, orele 8.00-15.00 – depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor;

 • 07.09.2021 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

 • 08.09.2021 – comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de internet a spitalului proiectele de management depuse de toţi candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere;

 • 10.09.2021 – 14.09.2021, ora 10.00 – adresarea de întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management de către persoanele interesate (pe e-mail);

 • 15.09.2021, ora 10 – susţinerea proiectului de management de către candidaţi;

 • 16.09.2021 – afişarea rezultatelor probei referitoare la susţinerea proiectului de management;

 • 17.09.2021, orele 8.00-15.00 – depunerea contestaţiilor;

 • 21.09.2021 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

Ne dorim ca interesul să fie cât mai mare și la concurs să participe cât mai mulți candidați, întrucât este vorba despre despre o funcție cu o mare responsabilitate în care este nevoie de calitate, implicare și dedicare iar concurența este benefică. Este esențial ca activitatea medicală a celei mai importante instituții medicale din județ să fie organizată corespunzător, să fie concentrată pe pacienți și toate nevoile acestora, pornind de la investigații și tratament până la condițiile în care are loc actul medical. Ne preocupă siguranța tuturor celor care beneficiază de serviciile medicale, siguranța personalului, dotarea materială, resursa umană, aspecte care țin de un management eficient”, a declarat Cornel Benchea, președintele Consiliului de Administrație al spitalului și Președintele comisiei de concurs.

Detaliile privind documentele necesare, calendarul complet al concursului, precum și bibliografia și tematica pentru proiectul de management vor fi publicate la sediul SCJU Sibiu, în Monitorul Oficial, Partea a III-a și pe următoarele pagini web:

 • pe site-ul SCJU Sibiu la secțiunea Concursuri și examene;

 • pe site-ul CJ Sibiu, la secțiunea Locuri de Muncă;

 • pe portalul: posturi.gov.ro

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu