românia este acuzată că a încălcat obligaţii ce țin de justiție, locuri de muncă şi drepturi sociale, declară uniunea europeană

Uniunea Europeană acuză România: A încălcat obligații în ceea ce privește domeniul justiţiei, al locurilor de muncă şi drepturilor sociale, a impozitării şi uniunii vamale, respectiv al stabilităţii fianciare.

Comisia Europeană a decis să trimită următoarelor şase state membre ale UE: România, Austria, Italia, Polonia, Suedia şi Ţările de Jos o scrisoare de punere în întârziere pentru netranspunerea integrală a Directivei privind dreptul de a avea acces la un avocat (Directiva 2013/48/UE). Comisia a decis, de asemenea, să trimită un aviz motivat Slovaciei şi un aviz motivat suplimentar Bulgariei. Directiva stabileşte norme minime privind dreptul unei persoane suspectate de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare.

Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere au fost demarate pentru România, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacia şi Finlanda, pentru nealinierea mai multor dispoziţii naţionale la Directiva privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detaşarea lucrătorilor (2014/67/UE). Directiva privind asigurarea respectării aplicării urmăreşte să consolideze aplicarea practică a normelor privind detaşarea lucrătorilor prin abordarea aspectelor legate de combaterea fraudei şi a eludării normelor, de accesul la informaţii şi de cooperarea administrativă dintre statele membre ale UE.

Comisia a decis joi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu a permis accesul la ghişeul unic al Uniunii anumitor categorii de întreprinderi care, în mod normal, sunt eligibile în temeiul Directivei TVA. Ghişeul unic al Uniunii este portalul electronic pe care vânzătorii online îl vor utiliza pentru a-şi simplifica şi respecta obligaţiile în materie de TVA aferente vânzărilor lor către consumatori de pe teritoriul UE începând cu 1 iulie 2021, permiţându-le să se înregistreze în scopuri de TVA într-un singur stat membru şi să declare şi să plătească TVA datorată în alte state membre.

Comisia a decis să adreseze avize motivate României, Belgiei, Cehiei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, şi Ţărilor de Jos pentru netranspunerea în legislaţiile lor naţionale a normelor revizuite ale UE privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor bancare [Directiva (UE) 2019/879], şi anume Directiva privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor bancare II (BRRD II). Această directivă pune în aplicare standardul privind capacitatea totală de absorbţie a pierderilor (TLAC) pentru băncile de importanţă sistemică globală, adoptat de Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF), şi îmbunătăţeşte aplicarea cerinţei minime de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL) pentru toate băncile.

Ultima oră

Comentariul meu