contestatii lista rezultate

S-au afișat Rezultatele de la Examenul de Titularizare 2021 din Sibiu.

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată astăzi, 21 iulie, în 4 de centre de examen, s-au prezentat 699 candidaţi (80,80%) din cei 865 candidaţi înscriși. 45 (6,44%) dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (minim nota 7 obținută la examenul de titularizare 2021), în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august 2021.

Distribuția prezenților, absenților, retrașilor și eliminaților, pe fiecare disciplină de concurs, este următoarea:

Disciplina examen Nr candidați înscrisi Nr. candidați absenți Nr. candidați eliminați frauda Nr candidați prezenți Nr. candidați retrasi din motive medicale Nr. candidați retrași din motive personale
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ 3 0 0 3 0 1
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 2 0 0 2 0 0
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 5 0 0 5 0 0
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ) 11 2 0 9 0 1
BIOLOGIE 26 9 0 17 0 0
CHIMIE 8 3 0 5 0 1
COMERȚ 3 0 0 3 0 0
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 15 6 0 9 0 0
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 7 1 0 6 0 0
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ 7 0 0 7 0 0
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 65 9 0 52 1 5
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI 5 0 0 5 0 0
EDUCATIE MUZICALĂ 11 0 0 11 0 4
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ) 10 2 0 8 0 0
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 2 1 0 1 0 0
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII  

1

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ 1 0 0 1 0 0
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE  

2

 

0

 

0

 

2

 

0

 

0

FIZICĂ 13 2 0 6 0 1
GEOGRAFIE 15 0 0 15 0 2
INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1 0 0 1 0 0
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 7 1 0 6 0 0
ISTORIE 29 8 0 21 0 1
KINETOTERAPIE 2 0 0 2 0 0
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 13 3 0 10 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 50 9 0 40 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 9 3 0 6 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ 3 0 0 3 0 0
LIMBA LATINĂ 1 0 0 1 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 71 12 0 59 0 7
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  

128

 

19

 

0

 

109

 

0

 

8

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 25 6 0 19 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ) 1 0 0 1 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 4 2 0 2 0 0
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 196 33 0 163 0 10
MATEMATICĂ 53 11 0 42 0 2
MECANICĂ 5 1 0 4 0 1
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 2 0 0 2 0 0
PRELUCRAREA LEMNULUI 1 0 0 1 0 0
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI 2 0 0 2 0 0
PROTECȚIA MEDIULUI 1 1 0 0 0 0
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 28 12 0 16 1 0
RELIGIE BAPTISTĂ 1 0 0 1 0 0
RELIGIE ORTODOXĂ 24 5 0 19 0 0
SOCIOLOGIE 1 1 0 0 0 0
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI) 2 1 0 1 0 0
TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1 0 0 1 0 0
TURISM ȘI SERVICII 4 0 0 4 0 1
Total judet Sibiu 865 168 0 699 2 45

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu