Aproape 70 la sută dintre profesori au promovat examenul de Definitivat la Sibiu – Rezultate după contestații

201

68,9% reprezintă procentul rezultatelor contestate de către candidaţii care nu au obţinut definitivatul în învăţământ, la nivelul judeţului Sibiu

Joi, 22.07.2021, s-a încheiat etapa de depunere a contestaţiilor la rezultatele obţinute de candidaţii care au susţinut examenul de Definitivat.

Rezultatele finale se afişează la centrul de examen (Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu) şi pe site-ul www.definitivat.edu.ro, în data de 4 august 2021. Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an şcolar.

La nivelul judeţului Sibiu, din cei 74 de candidaţi care au obţinut sub media 8 (media minimă de obţinere a certificatului de definitivat), 51 de candidaţi au depus contestaţii.

În conformitate cu ordinul nr. 5434/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, art. 40, alin. 2-4, în cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu 1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată la soluţionarea contestaţiei.

În cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mare de 1,5 puncte, lucrarea este reevaluată de alţi doi evaluatori, nominalizaţi prin decizie a inspectorului şcolar general, în conformitate cu prevederile procedurii specifice privind evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatul acestei ultime evaluări este definitiv, reprezintă nota finală acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei şi poate fi atacat numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm că media minima de promovare a examenului de definitivat este 8,00.

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Spune ce crezi