porc barbat

Dezvoltarea raţională a sectorului de creştere a animalelor şi a sectorului alimentar are loc prin implementarea unor acţiuni sanitare veterinare care vizează ridicarea nivelului de sănătate a animalelor crescute în scop economic care să garanteze sănătatea populaţiei umane împotriva maladiilor şi infecţiilor, direct sau indirect transmisibile între animale şi de la animale la om (zoonoze).

Zoonozele sunt boli produse de numeroşi agenţi patogeni ai animalelor, ce se pot transmite de la animale la om, dar şi invers.
Zoonozele, în funcţie de agentul patogen care le produce pot fi clasificate în următoarele categorii:
zoonoze virale (gripa, rabia, variola, febra aftoasă);
zoonoze bacteriene (antrax, tuberculoză, salmoneloze, stafilococi, clostridii, infecţii colibacilare, bruceloză, campilobacterioză, rujetul, leptospiroza, pasteureloza, morva);
zoonoze produse de prioni (encefalopatiile spongiforme transmisibile);
zoonoze produse de ricketsii şi clamidii (febra butonoasă, febra Q);
zoonoze micotice (dermatofitoze);
zoonoze parazitare (giardioza, ascaridioza, teniaza, trichineloza, cisticercoza, hidatidoza, toxoplasma, toxocaroza, fascioloza, sarcocistoza, cenurozele).
Riscul de contaminare a omului este dat de:
contactul direct cu animalele bolnave sau purtătoare de germeni,
de manipularea inadecvată a produselor sau subproduselor provenite de la animale bolnave (carcasele, sângele, pieile, cadavrele, lâna infestate)
de contactul cu obiecte contaminate de animalele bolnave.
consumul alimentelor de origine animală, incorect preparate termic,
alimentele provenite de la animale bolnave.
nerespectarea normelor generale de igienă şi profilactice

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite la animale şi de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare şi a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar.

Pentru situaţiile cu risc epidemiologic major, cu implicaţii pentru sănătatea publică şi economia naţională, precum şi în spaţiul intracomunitar, determinat de apariţia unei pandemii, epidemii, boli emergente şi boli transfrontaliere, organismele de specialitate din cadrul Uniunii Europene asigură fonduri prin cofinanţarea monitorizării, prevenirii şi combaterii unor boli transmisibile, la animale și de la animale la om, respectiv, encefalopatiile spongiforme transmisibile, influenţa aviară, salmoneloza la găinile ouătoare şi la puii de carne, turbarea (rabia).
În cadrul strategiilor şi a programelor, stabilite anual, de instituțiile sanitare veterinare centrale şi judeţene, pentru asigurarea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de igienă și salubritate a produselor de origine animală, destinate consumului uman, se are în considerare frecvenţa, aria de răspândire şi evoluţia bolilor în rândul populaţiilor animale şi umane, implicarea în calitatea hranei animalelor şi a oamenilor, de gravitatea lor pentru om, de consecinţele posibile pe plan social şi economic.

În acest sens sunt atenţionaţi, autorităţiile locale, crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi nu în ultimul rând populaţia despre obligaţiile ce le revin pentru implementarea acţiunilor de protejarea a sănătăţii animalelor prin măsuri de profilaxie generală, de profilaţie specifică, de proceduri şi mecanisme tehnologice specifice care să asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile şi că riscul contaminării este redus la minim şi care se referă la:

Modernizarea creşterii animalelor în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţelor optime de biosecuritate, igienă, protecţie şi bunăstare.
Colaborarea cu medicii veterinari, arondaţi, pentru identificarea şi înregistrarea la timp a animalelor (bovine, ovine, caprine, porcine şi canine) existente în exploataţie, acţiune cu motivaţii din punct de vedere srategic, de ordin sanitar veterinar şi de ordin zootehnic asigurând o supraveghere şi control privind :
mişcarea internă şi internaţională a animalelor,
activitatea de supraveghere a exploataţiilor de animale,,
controlul şi profilaxia bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om,
supravegherea rezidiilor şi a altor deşeuri animaliere,
circulația și transportul animalelor,
asigurarea conceptului de securitate alimentară şi trasabilitate,
sistemul de subvenţii, prime şi despăgubiri pentru animale,
Comunicarea medicului veterinar mişcările survenite în efectiv prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalităţi, la data producerii.

Să permită medicului veterinar monitorizarea stării de sănătate a animalelor din proprietate şi să anunţe cazurile de îmbolnăviri sau de mortalităţi la speciile pe care le au în proprietate..
Să asigure sprijinul personalului veterinar la efectuarea acţiunilor obligatorii de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile (vaccinări, recoltări de probe de sânge sau de organe) la data şi ora stabilită.
Să respecte dispoziţiile autorităţii veterinare privind izolarea şi eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.
Să asigure normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor, privind protecţia sanitară a exploataţiei, adăpostirea, hrănirea, adăparea şi a normelor de microclimat.
Respectarea legislaţiei privind gestionarea câinilor şi a pisicilor animale care constituie un real pericol prin transmiterea unor boli grave la alte animale şi la oameni, precum şi prin agresarea fizică a populaţiei
Interzicerea tăierii animalelor în scopul comercializării cărnii sau produselor rezultate pentru consum public, în alte locuri sau spaţii decât cele autorizate sanitar veterinar, cu excepţia sacrificării tradiţionale a porcilor în gospodăriile populaţiei, cu obligaţia consumului în familie a cărnii şi a derivatelor rezultate prin prepararea cărnii de porc, în aceste locaţii, solicitând medicului veterinar examenul de specialitate.

Afluirea probelor de carne de la porcii sacrificaţi sau vânat împuşcat (mistreţ, urs) pentru efectuarea examenul trichineloscopic, de către medicii veterinari, organizați în condițiile legii, la nivelul municipilor, oraşelor şi comunelor din judeţ.
Să efectuieze curăţirea mecanică şi dezinfecţia adăposturilor, a acţiunilor de deratizare şi demuştizare, cu unităţi şi personal de specialitate.
Să colecteze cadavrele şi deşeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităţilor locale, la unitatea de distrugere Protan.

Educaţia sanitară a populaţiei, a personalului care lucrează cu animalele şi consumă produsele obţinute de la acestea prin:
informarea periodică despre noutăţile legislative din domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, emise de autorităţiile competente europene sau naţionale, publicate în mass-media sau prin participarea la intâlniri cu teme din domeniile specifice de activitate,organizate de instituţiile de profil,
achiziţionarea alimentelor, în special a cărnii şi laptelui, numai din spaţii sau unităţi înregistrate sanitar veterinar, evitând comerţul ”stradal”.
evitarea consumului de produse şi subproduse de origine animală necontrolate sanitar vetrinar sau nepreparate termic,
asigurarea igienei corporale pentru animalele de companie şi a mediului în care habitează acestea,
efectuarea deparazitărilor periodice interne şi externe şi a vaccinărilor anuale a acestora,

Colaborarea permanentă cu autorităţile judeţene şi locale, pentru implementarea unitară a legislaţiei în domeniul sanitar-veterinar şi, pentru a stabili şi aplica măsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om.

În context, prioritatea serviciilor sanitare veterinare de stat şi private, o constituie promovarea politicilor naţionale in domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătaţii animalelor, sănătate publică, protecţia şi bunăstarea animalelor, protecţia mediului, siguranţa alimentelor şi monitorizarea crescătorilor de animale şi a operatorilor din industria alimentară şi nu în ultimul rând a consumatorilor de aceste bunuri, acțiuni care au ca țintă prevenirea și limitarea transmiterea bolilor transmisibile la animale și de la animale la om.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu