concurs profesori

Având în vedere încetarea detaşării în funcții de conducere a tuturor directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar/conexe din județul Sibiu la 31 august 2021, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu s-a întrunit, joi, 19 august 2021, în ședința pentru numirea cadrelor didactice care vor ocupa, prin detașare în interesul învățământului, funcții de conducere de director sau director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe din județul Sibiu, în anul școlar 2021-2022, începând cu 1 septembrie 2021, dar nu mai târziu de 31 august 2022 sau până la organizarea unui nou concurs.

În această ședință au fost numite, prin detașare în interesul învățământului, 146 cadre didactice pe funcția de director și 47 cadre didactice pe funcția de director adjunct.

Principiile care au stat la baza numirilor pe funcții de conducere au vizat continuitatea pe funcție, managementul eficient și responsabil avându-se în vedere respectarea prevederilor legale privind numirea directorilor/ directorilor adjuncți pe funcții.

În unitățile de învățământ în care personalul de conducere s-a pensionat sau nu și-a depus scrisoarea de intenție privind continuarea activității manageriale pentru anul școlar 2021-2022, numirile s-au făcut în baza art. 85 al.1 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/ 2020 cu modificările și completările ulterioare.

Există unități de învățământ în care nu au fost detașate cadre didactice în funcțiile de conducere deoarece nu s-au depus scrisori de intenție pentru ocuparea acestor funcții :Școala Gimnazială Apoldu de Jos, Școala Gimnazială Bruiu, Școala Gimnazială Loamneș, Liceul Tehnologic ”Stănescu Valerian” Târnava și Centrul de Excelență Sibiu.

Pentru funcțiile de director adjunct vacante urmează să se realizeze o analiză în urma căreia se vor stabili unitățile în care se justifică existența acestui post.

În perioada următoare se vor întreprinde acțiuni pentru găsirea de soluții favorabile în vederea numirii pe funcție a personalului de conducere.

Cadrele didactice detașate pe funcțiile de directori și directori adjuncți începând cu 1 septembrie 2021, dar nu mai târziu de 31 august 2022 sau până la organizarea unui nou concurs puteți accesa linkul de mai jos:

https://www.isjsb.ro/d2020/Detasari_directori_directoriadj_2021_2022.pdf

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu