Lucrări de modernizare la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și două grădinițe din Sibiu

Consilierii Locali vor avea pe masă în ședința ordinară de joi un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru trei obiective de investiții în trei unități de învățământ din municipiul Sibiu.

Trei unități de învățământ din Sibiu vor beneficia de lucrări de modernizare. Este vorba despre Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios” și Grădinița cu Program Prelungit nr. 42.

Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, la Grădinița „Elefănțelul Curios”, se va vota aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea instalației de gaz.

„Este necesară efectuarea unor lucrări de reabilitare a instalației existente de gaz în vederea montării unei mașini profesionale de gătit cu 6 ochiuri. Cheltuielile necesare pentru realizarea acestui obiectiv sunt cuprinse în devizul general estimativ al investiției și se ridică la suma totală de 17.833,474 lei (inclusiv TVA) având ca sursă bugetul local”, se arată în proiectul de hotărâre.

La grădinița nr. 42 se va moderniza imobilul în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Cheltuielile necesare pentru realizarea acestui obiectiv sunt cuprinse în devizul general estimativ al investiţiei şi se ridică la suma totală de 49.768,49 lei (inclusiv TVA) având ca sursă bugetul local.

În ceea ce privește Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, se va schimba tâmplăria existentă cu tâmplărie de lemn la etajele I și II ale imobilului.

„Documentația de avizare a lucrărilor de investiții a fost întocmită în anul 2020, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL 467/2020. În anul 2021 SPAUIPS a contractat serviciile de proiectare pentru elaborarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții anterior menționat. La întocmirea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic s-a realizat estimarea valorii detaliat, pe bază de liste de cantități și prețuri unitare, rezultând modificarea valorii C+M. Având în vedere măsurile suplimentare necesare a se lua de către firmele de construcție în contextul crizei sanitare provocate de noul coronavirus, modificările legislative, lipsa forţei de muncă și creșterea prețurilor materialelor de construcții, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții.

Întucat achizițiile lansate în vederea contractării lucrărilor de execuție nu s-au finalizat prin încheierea unui contract, proiectantul a realizat o analiză financiară a proiectului rezultând necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici. Cheltuielile necesare pentru realizarea acestui obiectiv sunt cuprinse în devizul general estimativ al investiţiei şi se ridică la suma totală de 992.103,00 lei (inclusiv TVA) având ca sursă bugetul local”, se arată în proiectul de hotărâre.

colegiul national gheorghe lazargradinita elefantelul curiosgrădinită sibiulucrări scoalaprimaria sibiu
Comentarii (0)
Comentează