ajofm

La sfârșitul lunii iulie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 3.982 șomeri (din care 1.889 femei), rata șomajului fiind de 2,02%, mai mică cu 0,06 pp decât valoarea înregistrată în luna iunie 2021.

Din totalul de 3.982 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 1.550 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.432 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.438 șomeri provin din mediul rural și 1.544 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

3982

< 25 ani

493

între 25-29

219

între 30-39

784

între 40-49

1074

între 50-55

640

peste 55 ani

772

Șomerii cu primare sau fără studii (35,66%) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu , urmat de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (35,28%), 21,67% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 7,38% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.411 persoane foarte greu ocupabile, 1.016 greu ocupabile, 993 mediu ocupabile, iar 562 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns