guvern bani

Conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă întocmit de Ministerul Muncii, cei care vor beneficia de ajutoare sociale vor primi indemnizaţie timp de încă 6 luni, din momentul angajării, dacă se angajează pentru o perioadă de cel puţin 24 luni.

Ministerul Muncii a anunţat că a elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează stimularea participării pe piaţa muncii a beneficiarilor de ajutor social, prevenirea dependenţei lor de acest beneficiu, precum şi introducerea unor măsuri care să contribuie la reducerea şomajului în rândul tinerilor care nu au loc de muncă, nu merg la şcoală şi nu participă la activităţi de formare profesională.

„Campania efectuată la începutul anului pentru a verifica modul de stabilire şi de acordare a ajutorului social a permis efectuarea unei radiografii a situaţiei beneficiarilor de ajutor social de la nivelul comunităţilor supuse verificării, precum şi identificarea de persoane vulnerabile aflate în nevoie. Dincolo de aspectele evidenţiate, care ţin de nevoia de instruire şcolară şi calificare profesională pentru cei apţi de muncă din familiile vulnerabile, s-a constatat şi necesitatea introducerii de stimulente pentru creşterea gradului de ocupare în rândul beneficiarilor apţi de muncă”, a declarat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan.

Una dintre prevederile proiectului vizează menţinerea ajutorului social, timp de încă 6 luni, din momentul angajării, dacă beneficiarul se angajează pentru o perioadă de cel puţin 24 luni.

„Totodată, pentru a preveni dependenţa de acest tip de sprijin acordat de stat şi pentru a stimula angajarea, se introduce obligativitatea ca persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social să se prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din 6 în 6 luni sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta pentru a li se aplica măsuri de activare pe piaţa muncii. Neprezentarea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va fi asimilată refuzului unui loc de muncă şi va conduce la încetarea ajutorului social, cu posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni”, se arată într-un comunicat al ministerrului.

Potrivit acestuia, în cazul în care contractul de muncă încetează din iniţiativa angajatorului, în mai puţin de 24 de luni, sumele acordate cu titlu de ajutor social nu vor constitui debit şi nu vor fi recuperate. În schimb, dacă raporturile de muncă încetează din motive imputabile angajatului, sumele acordate cu titlu de ajutor social vor fi recuperate pe întreaga perioadă.

De asemenea, ordonanţa prevede înscrierea persoanelor apte de muncă în programul educaţional de tip „A doua şansă”.

„Înscrierea în acest program se va face la recomandarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, pe baza locurilor disponibile comunicate de inspectoratele şcolare, iar refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social şi interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca şi în cazul refuzului unui loc de muncă”, se mai arată în comunicat.

O altă măsură constă în decontarea transportului pentru cei care urmează cursurile programului „A doua şansă” la o distanţă mai mare de 5 km faţă de locuinţă.

Proiectul include şi modificări ale Legii nr. 76/2002, respectiv introducerea unor măsuri care să contribuie la consolidarea ocupării forţei de muncă şi la reducerea şomajului în rândul tinerilor NEET.

Principala modificare vizează extinderea grupei de vârstă din definiţia tânărului NEET, de la 16 – la 30, faţă de 16 – 25 de ani în prezent. Această modificare va implica o accesare mai mare de fonduri europene nerambursabile pe viitoarele programe operaţionale, respectiv alte categorii de fonduri puse la dispoziţie de către Comisia Europeană”, mai arată Ministerul Muncii.

Se estimează că de măsura adoptată vor beneficia în perioada următoare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, aproximativ 2.000 persoane, impactul financiar fiind estimat la 5.625.000 lei, scrie Mediafax.

 

 

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu