asigurare

Toți clienții care au încheiat o poliță de asigurare RCA cu societatea City Insurance, aflată în pragul falimentului, pot renunța la contract și își pot lua o parte din bani înapoi.

 

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a elaborat, în acest sens, un ghid pentru șoferii care vor să denunțe contractul de asigurare încheiat cu City Insurance, pentru a-și primii banii înapoi și pentru a încheia un contract de asigurare cu altă companie.

 

Potrivit FGA, contractele de asigurare încheiate cu societatea City Insurance rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:

 

titularul poliței denunță contractul de asigurare

 

se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, conform prevederilor legale – în acest caz polițele sunt denunțate automat

 

lichidatorul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea în instanță a procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului.

 

Este important de menționat că pot fi denunțate doar polițele pentru care nu sunt înregistrate daune, în perioada anterioară datei denunțării.

 

În privința încheierii unui alt contract de asigurare, la un alt asigurător, acest proces ar trebui derulat în paralel cu acțiunea de denunțare a poliței de asigurare încheiate la asigurătorul aflat în insolvență/faliment.

 

Pași de făcut pentru denunțarea polițelor:

 

Completați Cererea de denunțare a contractelor de asigurare. Documentul este disponibil pe site-ul SAR City Insurance SA, respectiv: www.cityinsurance.ro

Transmiteți cererea de denunțare la SAR City Insurance SA, pe adresa de E-mail dedicată: denuntare@cityinsurance.ro.

Transmiteți la FGA o Cerere de plată – Anexa 9 – Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă (disponibilă pe www.fgaromania.ro), pe adresa de E-mail: cerere.plata@fgaromania.ro, însoțită de următoarele documente:

Împuternicire / Procură, dacă este cazul;

Copie act identitate

Copie poliță de asigurare;

Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate

Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

FGA va înregistra cererile de plată și le va analiza în ordinea primirii și înregistrării.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns