sibiu - humane society international salută reîntoarcerea în parlament a legii care permitea uciderea urșilor agresivi
Sursa: publika.md

Humane Society International din Sibiu salută reîntoarcerea în Parlament a legii care permitea uciderea urșilor agresivi.

Humane Society International în România salută decizia președintelui României, dl. Klaus Iohannis, de a întoarce în Parlament legea de aprobare a OUG 81/2021 privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Administrația Prezidențială recunoaște aspectele critice ale legii, deja exprimate și de societatea academică și civilă. Primul aspect considerat neconform de către președinte este extinderea ariei de aplicare din intravilanul localităților și la extravilan, ceea ce ar putea foarte ușor genera abuzuri și împușcarea unor exemplare trofeu, fără ca acestea să reprezinte, neapărat, o problemă pentru comunitățile din zonă. O a doua neconformitate este redefinirea stării de necesitate, care nu corespunde cu reglementarea din articolul 20, aliniat 2 din Codul Penal.

Context
Ursul brun este declarat drept specie strict protejată la nivel național, ca urmare a angajamentelor internaționale pe care România și le-a asumat din 2007 încoace, de la intrarea în Uniunea Europeană. Ursul brun are același statut de protecție la nivelul întregii Uniuni Europene și este o specie extrem de importantă pentru menținerea sănătății ecosistemelor forestiere.

Activitățile umane în habitatele naturale au schimbat însă radical viața acestei specii în pădure, conflictele directe și indirecte apărând din ce în ce mai des. Interacțiunile oamenilor cu animalele sălbatice s-au înmulțit considerabil în ultimii ani iar riscul unor accidente a sporit considerabil. Fără un sistem adecvat, bine legiferat și pus în aplicare, coexistența omului și a ursului brun este greu de realizat.

Fundamentarea acestei ordonanțe precum și riscurile care pot apărea pentru populație în cazul intervențiilor de acest gen în intravilan ridică multe probleme, inclusiv prin faptul că este în contradicție cu prevedereile referitoare la derogarea de la statutul de protecție a ursului instituită prin Directiva Habitate.

HSI se alătură organizațiilor de mediu și propune acțiuni concrete pentru reducerea conflictelor

Pe termen scurt și mediu

 • Îmbunătățirea gestionării deșeurilor în zonele în care ursul este prezent. În stațiunile turistice ar trebui amplasate pubele anti-urs iar în zonele rurale ar trebui descurajate practicile de aruncare a deșeurilor organice în apropierea gospodăriilor.
 • Înființarea de parteneriate la nivel local cu firmele de salubritate pentru colectarea cu celeritate a deșeurilor din zonele de risc.
 • Interzicerea hrănirii urșilor în fondurile cinegetice pe o rază de cel puțin 10 km față de localități
 • Implicarea localnicilor în limitarea hrănirii voluntare a animalelor sălbatice
 • Utilizarea de sisteme de prevenție, cum ar fi gardurile electrice sau câinii specializați de pază.
 • Descurajarea hrănirii urșilor de către turiști prin amenzi consistente

Pe termen lung

 • Reducerea fragmentării habitatelor naturale și conectivitatea ecologică a acestor habitate
 • Asigurarea reală a zonelor de liniște pentru animale
 • Interzicerea sau limitarea colectării fructelor de pădure în arealul speciei
 • Monitorizarea populației de urs prin metode științifice, acceptate la nivel internațional
 • Înființarea unor programe de conștientizare și educare în comunitățile afectate
 • Limitarea activităților umane în habitatul ursului

Concluzie
Legiferarea situațiilor de conflict om-urs este absolut necesară. Procedura de legiferare trebuie să fie, însă, transparentă, obiectivă și bazată pe argumente științifice. Forma actuală a OUG 81/2021 și mai ales extinderea formei inițiale în extravilan nu va duce la o scădere a numărului sau magnitudinii conflictelor cu urșii. Pentru identificarea și implementarea de soluții este nevoie de discuții transparente cu toți factorii interesați: comunități, crescători de animale, asociații de vânătoare, organizații de protecția mediului și experți în conservare.
Prin experții săi internaționali, ce se pun la dispoziția statului român, Humane Society International în România este pregătită să participe la elaborarea unui act normativ în concordanță cu legislația europeană și care să urmărească bunele practici puse în aplicare de alte state cu experiență în managementul ursului brun.

Ultima oră

Comentariul meu