scoala generala sura mica

Școala Gimnazială Șura Mică, jud. Sibiu este coordonator al Proiectului Erasmus+  Incluziune și digitalizare prin experiențe Erasmus – 2021-1-RO01-KA122-SCH-000013250, care se va desfășura  în perioada  01.10.2021 – 01.09.2022 astfel: la Agrupamento de Escolas Coimbra Centro Portugalia – școală  unde se vor desfășura activități de tip job shadowing  – incluziune;  The community for the plus in education – Educom+  Grecia  ( Thessalia) KARDITSA –  organizatoarea a cursului structurat pentru digitalizare și 18 DIMOTIKO SCHOLEIO KARDITSAS Grecia  ( Thessalia) – școală suport,  cu care vom avea un schimb de bune practici în domeniul educației și al învățământului on-line.

erasmus digitalizare

Valoarea  grantului obținut de școala noastră pentru acest  Proiect Erasmus+ este de  30160 euro.

Echipa de proiect este formată din: Claudia  Mery   Simtion – coordonator de proiect,    Liliana   Cîrtog –  responsabil cu pregătirea lingvistică,  Angela   Maria Tarța –  responsabil  cu pregătirea  culturală,  Giorgiana Ramona  Ciocârlan –  responsabil  diseminare și valorizare,  Nicoleta  Curechian-  administrator  financiar.eu flag erasmus

Inițierea acestui proiect are la bază strategia unității noastre de învățământ de adaptare continuă la cerințele societății moderne aflată într-o continuă schimbare, urmărind astfel traseele educaționale europene.

Combaterea discriminarii în rândul elevilor, prin implementarea și respectarea principiilor incluziunii, necesită participarea la mobilități transnaționale de tipul job shadowing, având ca obiectiv nu numai incluziunea copiilor care provin din medii dezavantajate, ci și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice participante ,  care să adapteze actul educațional la nevoile specifice ale elevilor.

Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice , precum și a Resurselor Educaționale Deschise prin curs structurat, finantate prin Erasmus+ Actiunea KA1 SE este un obiectiv important în școala noastră care poate determina scăderea ratei abandonului școlar și stimularea interesului elevilor pentru educație.

Dimensiunea europeană a școlii se va trasa ca o consecință în urma activităților de observare și a cursurilor structurate.

Școala are nevoie să lucreze cu metode recunoscute la nivel european, testate cu succes în școli europene, promovate prin activități de job-shadowing și cursuri structurate, care oferă șansa cunoașterii mai multor experiențe didactice din țările participante la Programe Erasmus+.

Procesul de selecție  al cadrelor didactice care vor participa la mobilitățile Erasmus+  ale școlii noastre, are ca  perioadă de desfășurare Noiembrie 2021- Februarie 2022, ( în conformitate cu procedura  de selecție și a calendarului 12.01.2022-28.01.2022 pentru prima mobilitate) grupul țintă va fi format din opt profesori de diferite discipline și niveluri de învățământ, pentru mobilitatea din Portugalia și opt profesori de diferite discipline și niveluri de învățământ, pentru mobilitatea din Grecia, profesori care nu au suficiente abilități tehnice, digitale și de creare RED.

Coordonator de proiect, profesor Claudia Mery Simtion

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

Comentariul meu

Comentariu