autobuze tursib

Sibiul tinde să devină un oraș verde și, totodată, mijloacele de transport în comun sunt tot mai folosite de locuitori. Scumpirea carburanților, care a determinat și scumpirea celorlalte mijloace de transport din Sibiu, i-a împins pe locuitori la folosirea cu precădere a autobuzelor pentru activitățile de zi cu zi.

Orele de vârf pentru transportul în comun sunt în jurul dimineții, când locuitorii preferă să meargă la serviciu folosind mijloacele de transport în comun, în detrimentul automobilului personal. Totodată, nici elevii și studenții nu sunt mai prejos, mijloacele de transport în comun fiind ocupate, în general dimineața de studenți.

Totodată, și amenzile primite de persoanele ce nu circulă regulamentar, fără folosirea biletului sau a abonamentului de călătorie sunt din ce în ce mai frecvente.

Pe portalul instanțelor de judecată pot fi regăsite contestaţiile împotriva deciziilor de sancţionare formulate în instanță de către sibieni.

În data de 18.02 2022 a fost înregistrată de către reclamantul Vulcan Aurel Nicolae pe rolul Tribunalului Sibiu o contestație împotriva deciziei de sancționare, cauza fiind amânată până în data de 06.05 2022 în vederea comunicării precizărilor formulate de contestator.

O altă plângere contravențională formulată de sibianul Solomon Ioan, a fost soluționată în data de 15.03.2022 prin admiterea în parte plângerii contravenționale și reducerea cuantumului amenzii.

În hotărârea instanței se arată: „ Admite în parte plângerea contravențională. Modifică procesul-verbal de contestare și sancționare a contravenienților, în sensul în care reduce cuantumul amenzii contravenționale aplicate pentru fapta prevăzută de art. 45 alin (2) din Legea nr. 92/2007 de la suma de 500 de lei la suma de 150 de lei”

 

Andrei-Ionuț COCÎRLĂU, avocat, spune că amenzile contravenționale primite în mijloacele de transport Tursib pot fi contestate la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, atât pentru motive de nelegalitate, constând în lipsa mențiunilor obligatorii din cuprinsul actului constatator, cât și pentru motive de netemeinicie.

„În cele mai frecvente spețe, procesele-verbale de contravenție sunt anulate pentru completarea deficitară a actului sancționator, care atrage după sine, sancțiunea nulității absolute ori relative, după caz.

Persoanele sancționate care se consideră nedreptățite se pot adresa instanței de judecată, fiind necesară achitarea unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 20 de lei.

Apelarea la seviciile unui avocat este recomandă pentru șanse sporite de câștig, onorariile diferind în funcție de forma de exercitate a profesiei de avocat, onorariul recomandat fiind cel prevăzut la pct. 2.8.1 din Hotărârea nr. 82/17-18.07.2020 emisă de Uniunea Națională a Barourilor din România, în valoare 1.100 lei.

În cazul admiterii plângerii contravenționale, cheltuielile ocazionate de judecarea cauzei vor cădea în sarcina Tursib, astfel că persoana sancționat în mod nelegal nu va mai fi obligată nici la plata amenzii și îi vor fi restituite și sumele avansate pentru promovarea procesului” menționează avocatul.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns