SC ARKA SPORT SRL si Comuna Cristian titulari ai proiectului „Ocupare temporara fond forestier, amplasare instalatii in locatia Arka Park Paltinis in U.P.I Cristian U.A. 24B” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Ocupare temporara fond forestier, amplasare instalatii in locatia Arka Park Paltinis in U.P.I Cristian U.A. 24B”, propus a se realiza in extravilanul comunei Cristian, identificat prin CF nr.1 nr top. 140/4, judetul Sibiu.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele de luni-joi, intre orele 08-16:30 si vineri intre orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Sibiu.

 Sibiu, 18.04.2022

Comentariul meu

Lasă un răspuns