primaria selimbar 16

PRIMĂRIA COMUNEI ȘELIMBĂR, cu sediul în Loc. Șelimbăr, Str.Mihai Viteazu, nr. 197, jud. Sibiu, C.U.I 4406045, tel: 0269/560001, organizează în data de 10.05.2022, ora 11:00 licitație publică cu ofertă în plic închis pentru închirierea imobilului, proprietate publică a Comunei Șelimbăr înscris în CF nr.100732 Șelimbăr, nr. top 184/1, 185/1, nr.cadastral 100732-C1, (nr.CF vechi 3474 Veștem, nr.cadastral vechi 3113) în suprafață de 306 mp, și a imobilelor proprietate privată înscrise în CF 110699 Șelimbăr, nr.cadastral 110699 ( CF vechi 3474 Veștem, nr. cadastral vechi 3115, nr.topografic 184/3, 185/3 Veștem) în suprafață de 597 și CF 110700 Șelimbăr nr.cadastral 110700 ( CF vechi 3474/ Veștem, nr.cadastral vechi 3114, nr.topografic 184/2, 185/2) în suprafața din acte de 547, măsurată de 548 situate în Comuna Șelimbăr, sat Veștem nr.144, județul Sibiu, cu destinație de piscină, activități de alimentație publică și agrement.

Procedura de licitație publică se află la primă desfășurare, iar ședința va avea loc la sediul Primăriei Comunei Șelimbăr. Caietul de sarcini se poate procura de la Compartimentul coordonare Asociații de Proprietari, la cerere, începănd cu data de 19.04.2022 contra cost ( 100 lei ), iar documentele de participare se depun până în data de 09.05.2022, orele 14:00, într-un singur exemplar.

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii fiind Tribunalul Sibiu, Sibiu, str. Ocnei, nr.33, tel: 0269/217104, fax 0269/217702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Administrație Publică Locală, Compartiment Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Comunei Șelimbăr, tel: 0738.840.760, consilier Alina Oprea sau e-mail: alina.opre@primariaselimbar.ro .

Comentariul meu

Lasă un răspuns