dps optimized

Societatea Drumuri si Poduri S.A Sibiu, cu sediul în Siblu, sos. Alba lulia, nr. 68, organizeaza  la sediul societății, în data de 09.06.2022 incepand cu ora 12:00, concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi  de inginer cu specializare C.F.D.P.  cod COR 214204 in cadrul Directiei Tehnice  :  

Conditii generale:

 1. 1 (unu) post de conducere experienta între  3-5 ani vechime în munca
 2. studii superioare de lunga durata, specializare inginer C.F.D.P.

b)  experienta in domeniul de specializare constituie avantaj

 1. un profil comportamental potrivit postului
 2. solide cunostinte tehnice,
 3. solide cunostinte in legislatie
 4. constituie avantaj orice alta calificare/specializare obtinuta in domeniul tehnic

 

 1. 1 ( unu) post inginer debutant
 2. studii superioare, specializare inginer C.F.D.P.
 3. un profil comportamental potrivit postului
 4. solide cunostinte tehnice,
 5. solide cunostinte in legislatie
 6. utilizare MS Office, constitue avantaj cunoasterea softurilor de proiecare si intocmire devize
 7. Cunostinte temeinice legislatii de specialiate

Bibliografie concurs INGINER specializarea  C.F.D.P. :

 • ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 10/18.01.1998- privind calitatea in constructii , cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 273/14.06.1994 -privind aprobarea Regulamentului de receptie al lucrarilor de constructii si aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
 • SR 4032/1-2001 Lucrari de drumuri . Terminologie
 • AND 605 – 2016 Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice
 • AND 593 – 2012 Normativ pentru sisteme de protective pentru siguranta circulatiei pe drumuri
 • AND 504 – 2007 Normativ privind revizia drumurilor publice
 • AND 525 – 2015 Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice
 • SR EN 1848 – 7 – 2015 Semnalizare rutiera si marcaje
 • SR EN 1848 – 1 – 2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

 

 1. Concursul/examenul se va desfăşura prin susţinerea a două probe: o probă scrisă de specialitate şi proba de interviu.
 2. Pentru a promova proba scrisa  candidatii trebuie sa obtina minim nota  5.
 3. Proba de interviu va fii stabilita dupa selectia dosarelor si proba scrisa.
 4. Se considera promovat examenul acelor candidatii care au cel putin nota 7, (candidatii înscrisi la concursul inginer  post de conducere).
 5. Candidatii ca nu au promovat proba scrisa de specialitate nu vor fi admisi pentru participare la proba de interviu/proba practica .
 6. În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie finală, departajarea se va efectua ţinând cont de nota obţinută la interviu.

Orice alta modificare intervenita va fi postata pe site-ul societatii Drumuri si Poduri S.A. Sibiu

Candidatii vor fi anunțați telefonic și prin e-mail în situația în care termenele de mai sus vor suferi modificări, dupa proba de interviu.

Dosarul de inscriere trebuie să conțină:

 1. C.V. in format European
 2. Cazier judiciar;
 3. Copii după actele de studii, respectiv calificarea ceruta pentru post
 4. Copie act identitate;
 5. Copie Carnet de Muncă si adeverinta, documente doveditoare care să ateste experiența solicitată;
 6. Testare psihologica; pentru postul de conducere
 7. Adeverinta medic familie, care atesta aptitudinea in munca
 8. Nota lichidare de la locul de munca anterior, dupa caz
 9. Declarație de consimțamant prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de concurs;
 10. Opis dosar înscriere
 11. Dosar plic cu inscrisul numelui, prenumelui si a postului,  pentru care isi exprima optiunea de  participare la concurs

Dosarul de înscriere se depune până la data 07.06.2022 ora 15:00  la registratura Societății Drumuri și Poduri Sibiu, ÎN DOSAR PLIC SIGILAT ȘI SEMNAT , unde vor primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii.

 

Comentariul meu

Lasă un răspuns