dps optimized

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA, intenționează valorificarea prin licitație publică a unor bunuri mobile. Data limită până la care se pot depune documentele/ofertele de participare este data de 07.07.2022 ora 12:00, la sediul SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI SA Sibiu, Sos.Alba Iulia nr.68. Licitația publică va avea loc la data 14.07.2022, ora 10:00, la sediul SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI SA Sibiu, Sos.Alba Iulia nr.68″

Anunțul/invitația de participare, împreuna cu documentele necesare se gasesc pe site-ul SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI SA, sectiunea „anunțuri – anunțuri mediatizare” (https://www.drumuripodurisibiu.ro/mediatizare.php)

Comentariul meu

Lasă un răspuns