sectoare industriale

Florin Spătaru, ministrul Economiei, a anunțat un nou poiect care va intra în dezbatere politică, pentru finanțarea Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare. Se pot obține până la 200.000 euro.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, proiectul urmărește atât dezvoltarea de sectoare industriale noi, cât și revitalizarea sectoarelor industriale tradiționale prin procesarea și utilizarea resurselor deja existente, a deșeurilor care au un impact negativ accentuat la nivel național, dar și internațional.

„Economia circulară trebuie să fie un obiectiv de management pentru orice companie din România. Principiile promovate prin economia circulară generează un dublu efect, respectiv protejarea mediului și plus valoare pe lanțul economic. Pentru încurajarea unor astfel de planuri de management la nivelul companiilor, Ministerul Economiei a elaborat un Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare. Toți cei care depun proiecte de investiții în care vor include componenta de economie circulară vor beneficia de sprjin financiar între 15.000 și 200.000 de euro din partea statului”, a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei.

Actul normativ stabilește categoriile de activități care pot beneficia de finanțare, precum și criteriile de eligibilitate care trebuie respectate.

Activitățile vizate se referă la: transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare; dezvoltarea activităților de cercetare-inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor; dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor etc.

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru un interval de până la 16 luni este egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative, iar suma minimă este egală cu echivalentul în lei a 15.000 euro. Cheltuielile vor fi suportate în procent de 85% de la bugetul de stat, restul de 15% din surse proprii ale beneficiarilor.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu