incendiile de vegetație pun stăpânire pe județul sibiu - sunt de aproximativ cinci ori mai multe față de 2021

Incendiile de vegetație pun stăpânire pe județul Sibiu. Față de 2021, numărul lor este de aproximativ cinci ori mai mare. De la începutul acestui an, salvatorii sibieni au intervenit pentru limitarea și stingerea unui număr de 376 de incendii de vegetație uscată și resturi vegetale, ceee ce reprezintă o creștere exponențială față de aceeași perioadă a ultimilor ani, respectiv 67 de incendii în anul 2021, 197 de incendii în anul 2020 și 218 incendii în anul 2019. 

În contextul temperaturilor ridicate din această perioadă pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu fac apel către cetățeni să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor pentru prevenirea apariției incendiilor de vegetație uscată care pot pune în pericol viața, bunurile și mediul înconjurător.

Având în vedere că, arderile necontrolate pot provoca adevărate dezastre, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Căpitan Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu îndeamnă cetăţenii să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor de vegetație uscată.

ATENȚIE!

 • este interzisă arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale pe timp de vânt;
 • pentru ca arderea să poată fi controlată, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în jurul cărora se curăţă vegetaţia pe o suprafaţă de aprox.5m;
 • arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se face numai pe timp de zi, activitatea fiind permanent supravegheată până la terminare;
 • arderea se efectuează numai în zone care să nu permită propagarea focului la gospodăriile populaţiei, plantaţiile agricole, fondul forestier, reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale etc;
 • la terminarea activităţii se va urmări stingerea totală a focului înainte de a părăsi locul arderii, fiind interzisă acoperirea cu pământ a focarelor.

Activităţile de ardere a miriştii, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale pot fi executate numai după obţinerea, în prealabil, a permisului de lucru cu foc.

Emiterea acestuia se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate sau persoana împuternicită în acest sens.

miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

• condiţii meteorologice fără vânt;

• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

• izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii sau fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

• asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

• asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

• asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu focul şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, precum şi amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Măsuri de prevenire incendii fond forestier Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu, recomandă cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire a incendiilor forestiere:

 • respectaţi instrucţiunile personalului silvic;
 • pregătiţi focul pentru prepararea mâncării doar în locuri special amenajate, respectând regulile de prevenire a incendiilor;
 • faceţi focul în locuri cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de secetă excesivă ori în condiţii de vânt;
 • nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;
 • nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, în interiorul pădurii;
 • menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele. Ele ar putea contribui la propagarea incendiilor în pădure ;
 • stingeţi cu apă sau pământ focul/cărbunii încinşi înainte de a pleca din pădure.

În scopul prevenirii și reducerii riscurilor, specialiștii ISU Sibiu, desfășoară patrulări pe raza județului în scopul identificării eventualelor focare de incendiu vegetație uscată.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu sunt mobilizați permanent, pentru gestionarea operativă a tuturor situațiilor de urgență și acordarea primului-ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate, transmite sublocotenent Voina Alina într-un comunicat de presă.

Ultima oră

Comentariul meu