raluca turcan copii

Despre educație se vorbește adesea în parabole cu nuanțe idealiste, ușor utopice. Realitatea zilelor noastrene-a învățat însă educația nu poate fi realizată înlipsa unui efort susținut, a modificării cadrului legal șia implicării directe a profesioniștilor și decidenților.

Raluca Turcan: „Susțin Proiectul Legii învățământuluipreuniversitar aflat în dezbatere publică. Acestacuprinde proiecte pentru care m-am luptat în ultimii 10 ani și pentru care am găsit și finanțare:

programe de tip after-school;

servirea unei mese la școală;

asigurarea de transport gratuit spre și dinspre școală;

pregătirea profesională adecvată a tinerilorprofesori;

plata cadrelor didactice după merit și finanțareacorectă a instituțiilor de învățămând.”

Evoluția alambicată a Legii Educației Naționale

In ultimii 11 ani, Legea Educației Naționale a suferitaproape 400 de modificări, realizate prin OUG-uri, proiecte legislative votate de Parlament, excepții de neconstituționalitate, completări și tot felul de trimiterila alte prevederi legale naționale sau europene. Acesteschimbări, multe neavând în vedere interesul elevilor, au condus la lipsă de coerență, carențe și lacunegeneralizate.

Perioada pandemică a adus multiple provocări iarsistemul de învățământ a fost forțat se adapteze la noile tehnologii și la noile cerințe ale societății.

Raluca Turcan: “Acum, România are un proiect de țarăcoerent, modern și pregătit a fi pus în practică. România Educată, coordonată în ultimii ani de Președintele Klaus Iohannis, a fost un proiect asumatde 10.000 de specialiști în științele educației șireprezenanți ai societății civile. Eu însămi am participatla mai multe dezbateri legate de învățământul dual, cariera didactică, programe de prevenire a abandonuluișcolar precum „Masa la ȘcoalășiȘcoala dupăȘcoală”. Am apreciat munca și implicareaprofesioniștilor din mediul academic, din cercetare și a practicienilor din școlile noastre, pentru a face România Educată proiectul ce poate fi materializat într-o lege care reseteze educația din țara noastră.”

Proiectele care au însemnat o prioritate pentrudeputatul liberal Raluca Turcan realizate în colaborare cu profesori, elevi și societate civilă, în calitate de Vicepremier în Guvernul României, se regăsesc înproiectul legii învățământului preuniversitar și includasigurarea transportului gratuit pentru elevi, oferireaunui mese în cadrul școlilor, implementarea de programe de tip after-school, pregătirea profesionalăadecvată a tinerilor profesori cât și remunerarea dupămerit și finanțarea corectă a instituțiilor de învățământ.

Raluca Turcan: “În concretizarea acestor demersuri, am inițiat proiecte de legi și am identificat fondurinerambursabile pentru a contribui la îmbunătățireasistemului de învățământ românesc.

Avem datoria morală de a acorda o atenție sporităcarențelor din sistemul educațional

Principalele motive de îngrijorare din sferaînvățământului și educației includ rata crescută a abandonului școlar, lipsa pregătirii adecvate a cadrelor didactice, subfinanțarea, inclusiv presiuneapsihologică resimțită de elevi.

Proiectul de lege, aflat in dezbatere, propune soluțiirealiste cu privire la reducerea abandonului școlar șicreșterea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Noul cadru legislativ prevede crearea uneiplatforme naționale de alfabetizare funcțională. Aceasta va oferi instrumentele potrivite pentru fiecareelev/școală să-și ajute beneficiarii performeze.

Ajutorul psihologic se va concretiza prin creștereanumărului consilierilor școlari, menită asigure o maibună consiliere psihopedagogică și orientare școlarăpentru fiecare elev din școlile noastre, astfel încâtfiecare copil aleagă ruta educațională cea maipotrivită pentru el.

ProgramulȘcoală după Școalăîși propune vină însprijinul elevilor din medii defavorizate. Toți eleviicare vor avea dificultăți de învățare vor avea acces la ore remediale, beneficiind de programe de tipul „A doua șansă”. În plus, noua lege garantează gratuitateatransportului la și de la școală.

Calitatea actului educațional va fi urmarita printr-o evaluare constantă a cadrelor didactice. În ceea ceprivește remunerarea profesorilor, salariul unuiprofesor debutant va fi egal cu salariul mediu brut peeconomie. Este normal ca salariile profesorilor fie plasate cât mai sus în grila de salarizare.

Proiectul legii învățământului preuniversitar îșipropune se adapteze pe nevoile diferite ale elevilor. Noul cadru legislativ prevede posibilitatea  înființăriiconsorțiilor școlare, dar și a consorțiilor de învățământdual. Autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu universități, agenți economic și unități de învățământ vor putea decide înfiinţarea consorţiilorşcolare sau a celor de învățământ dual. Astfel, vomavea, pentru prima dată, programe de formareprofesională cu rute complete.

Avem fonduri europene nerambursabile cu care vomsprijini crearea acestor campusuri în mai multe regiunidin țară. Toate acestea vor contribui la o mai bunăformare și pregătire practică a absolvenților de liceu șide facultate, la o integrare eficientă pe piața muncii, dar și la punerea în valoare a potențialului fiecăruitânăr”, afirma Raluca Turcan, deputat PNL de Sibiu, fost vicepremier al României.

Educația calitativă trebuie devină o prioritate

Avem șansa adoptăm în Parlament o lege care aducă bunăstare fiecărui om din această țară. Doarprintr-o educație de calitate putem avea prosperitate, securitate și perspectiva unui viitor mai bun pentrugenerațiile viitoare. Îi îndemn pe toți cei interesați parcurgă acest pachet de legi și vină cu propuneri șisugestii de îmbunătățire. Împreună putem face școalamai bună, putem oferi un viitor mai bun viitoarelorgenerații”, a declarat Raluca Turcan.

Comentariul meu

Lasă un răspuns