smardan
Captură Google Maps

Primăria Municipiului Sibiu anunţă organizarea licitaţiei publice deschise pentru vânzarea următorului imobil – teren:

Imobil – teren situat în intravilanul municipiului Sibiu, str. Smârdan, în suprafatã de 366 mp, identificat în CF nr. 120167 Sibiu (nr. CF vechi 308/Gusterita), nr. cad. 11597, nr. top. 478/2.

Vânzarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din data de 30.03.2022.

Documentația de atribuire poate fi achiziționată contra cost la cerere, de la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, strada Samuel Brukenthal nr.2, et. 1, camera 111,

Contravaloarea documentației de vânzare este de 500 lei

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2022, ora 13.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 13.09.2022, ora 14.00, la Sediul Primăriei Municipiului Sibiu din municipiul Sibiu, strada Samuel Brukenthal nr.2, registratură

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:14.09.2022, la ora 10.00  la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, et. 3, cam. 313.

Comentariul meu

Comentariu