sibienii care fac împăduriri primesc bani de la stat - cererile se depun până în 2026

A fost aprobată schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, ce are ca scop creșterea suprafețelor de pădure la nivel național. Astfel, orice deținător de teren ce poate fi împădurit poate beneficia de fonduri în acest sens dacă face dovada deținerii și utilizării terenului pe o perioadă de minimum 20 de ani.

Suprafaţa minimă pentru accesarea măsurii este de 0,50 hectare pentru înfiinţarea de trupuri de pădure şi de 0,10 hectare pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie, iar beneficiarii nu au obligaţia de a schimba categoria de folosinţă a terenului.

În cadrul proiectului nu sunt eligibile următoarele tipuri de terenuri:

– Terenurile care fac obiectul unor litigii ori terenurile grevate de sarcini,
– Terenurile menționate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naționale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public: în acest caz, se solicită de la Consiliul Județean o adeverință care să confirme acest lucru,
– Terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor terenuri agricole cu valoare naturală ridicată, care se identifică de către Grada Forestieră prin suprapunerea conturului suprafeței propuse la împădurire în cadrul aplicației informatice PGI,
– Trenurile incluse în angajamente prin Măsura 8.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022,
– Terenurile cu o suprafață compactă mai mică de 0,5 ha ( în cazul trupurilor de pădure) sau mai mică de 0,1 ha ( în cazul perdelelor forestiere de protecție),
– Terenuri care au beneficiat de sprijin prin alte programe de finanțare.

În valoarea costului standard de proiectare sunt cuprinse întocmirea proiectului tehnic de împădurire, efectuarea analizelor de sol, efectuarea procedurilor necesare pentru obținerea avizului de mediu și întăbularea terenului la solicitarea deținătorului.  Va fi asigurată șo asistența tehnică a proiectantului pe durata derulării execuției lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantației.

Data limită până la care pot fi depuse cereri de sprijin pentru împădurire este 23 ianuarie 2026. Detalii privind reglementările în baza cărora se derulează programul de finanțare se pot găsi pe site-ul Gărzii Forestiere Brașov (www.gfbrasov.ro), la secțiunea PNNR.

Ultima oră

Comentariul meu