AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a PUZ – Întocmire PUZ și RLU aferent pentru parcelare și construire locuințe și spațiu de servicii,  propus a fi amplasat în Șura Mare, sat Hamba, str. Repa, FN, CF 106454, jud. Sibiu, promovat de ISAILĂ GHEORGHE DORIN și soția ISAILA BIANCA VIORICA, în categoria celor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu, planul urmează să fie supus adoptării fără aviz de mediu, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004. Motivaţia deciziei etapei de încadrare se găseşte pe pagina: http://apmsb.anpm.ro.

Observaţiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de încadrare se trimit în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului, tel: 0269/422653, email: office@apmsb.anpm.ro

Comentariul meu