controale în centrele sociale din județul sibiu – amenzi de aproape 500.000 de lei date pentru abateri și nereguli grave

Prin Ordinul Prefectului județului Sibiu, nr.344/10.07.2023, s-au constituit Comisii Mixte pentru efectuarea de controale în centrele sociale.

Din cele 77 de centre existente la nivelul județului Sibiu, 30 sunt publice și 47 private, din care:

-37 centre rezidențiale pentru copii;

-16 centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități;

-23 centre rezidențiale pentru persoane vârstnice;

-1 centru maternal, cupluri mamă-copil.

Numărul total al rezidenților din cele 77 de centre sociale este de 2015 beneficiari.

În perioada 10.07-16.07.2023, au fost raportate un număr de 227 sancțiuni contravenționale aplicate, din care:

57 amenzi, în valoare totală de 401.150 lei;

-170 avertismente.

Instituțiile implicate în efectuarea controalelor au aplicat amenzi pentru următoarele probleme identificate:

AJPIS Sibiu:

depășire capacitate cu 6 beneficiari neanunțată și fără solicitare de mărire capacitate: 1 amendă de 2500 lei;
grupuri sanitare nedotate corespunzător, igiena neadecvată a spațiilor și echipamentelor: 1   amendă de 250 lei;
lipsa licențiere centru: 1 amendă de 10 000 lei;
serviciul social nu este licențiat;  nu a fost instruit personalul asupra procedurilor documentate: evaluare și management situații de risc, procedură documentată transfer beneficiari în situații de urgență; meniurile alimentare nu au fost elaborate cu consultarea /avizului medicului: 1 amendă de 10 000 lei;
lipsă licențiere:  1 amendă de 10 000 lei;
nerespectarea Standardelor minime de calitate: 1 amendă 5000 lei;

Total amenzi aplicate AJPIS Sibiu: 37750 lei

DSP Sibiu:

gestionare defectuoasă a deșeurilor cu potențial contaminant; neefectuarea controlului medical periodic pentru o parte din angajați: 1 amendă de 5000 lei;
la nivelul căsuțelor de tip familial nu tot personalul deține fișe medicale de aptitudine în termen de valabilitate, personalul angajat nu deține cursul de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă, nu s-au efectuat operațiuni de deratizare/dezinsecție: 1 amendă de 1000 lei;
neînscrierea personalului la cursul pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, nerespectarea unor norme privind reparațiile în obiectiv și neasigurarea apei la parametrii de potabilitate și pentru nerespectarea ritmului de efectuare a dezinsecție și deratizării în punctul de lucru: 1 amendă în valoare de 1000 lei;
lenjerie degradată: 1 amendă în valoare de 1600 lei;
nerespectarea structurii spațial funcțională  art. 4 lit c, utilizarea de veselă degradată art. 42 lit i, utilizarea de suplimente alimentare nenotificate art. 46 lit c, HG 857/2011; sursă de apă potabilă neprotejată: 1 amendă în valoare de 5000 lei;
nerespectarea structurii spațial funcționale conform autorizației sanitare de funcționare, paviment degradat în unele camere: 1 amendă în valoare de 10.000 lei;
lipsa DDD, lipsa probelor alimentare pentru 48 ore și lipsa efectuării  cursului de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă pentru personalul de curățenie: 1 amendă în valoare de 1000 lei;
lipsa DDD și lipsa probelor alimentare pentru 48 ore , lipsa efectuării cursului de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă pentru personalul de curățenie: 1 amendă  în valoare de 1000 lei;

Total amenzi aplicate de DSP Sibiu: 25600 lei

DSVSA Sibiu:

punerea în consum uman a apei alimentată din sursă neverificată prin analiză și  lipsă igienă și întreținere instalație internă de apă consum: 1 amendă în valoare de 40000 lei;
deficiențe în depozitare, identificare, trasabilitate alimente: 1 amendă în valoare de 20 000 lei;
deficiențe la identificare, ambalare alimente și bloc alimentar; nerespectarea modului de depozitare a alimentelor: 1 amendă  în valoare de 10000 lei;

Total amenzi aplicate de DSVSA Sibiu: 70000 lei

IPJ Sibiu:

nereguli pe linia sistemelor de securitate private : 1 amendă în valoare de 5000 lei;
nereguli pe linia sistemelor de securitate private : 1 amendă în valoare de 10000 lei;
nereguli pe linia sistemelor de securitate private: 1 amendă în valoare de 5000 lei;
nereguli pe linia sistemelor de securitate private: 1 amenda în valoare de 5000 lei;

Total amenzi aplicate de IPJ Sibiu: 25000 lei

ISU Sibiu:

locuri stingătoare nemarcate, hidranți interiori neverificați cu personal atestat; detector de gaz nefuncțional/neconectat la priză, instalația electrică exploatată în mod defectuos: 1 amendă în valoare de  2500 lei;  
nereguli pe linia securității la incendii: 1 amendă în valoare de 2500 lei;
nu au fost marcate toate locurile de dispunere a stingătoarelor; instalația electrică prezintă improvizații; se utilizează stingătoare cu termen de valabilitate expirat; detectorul de gaz nu e conectat la priză, neregulă soluționată pe timpul controlului: 1 amendă în valoare de 2500 lei;
nu au fost prezentate documentele care au stat la baza emiterii avizului de funcționare, nu au fost marcate toate locurile de dispunere a stingătoarelor, nu au fost marcate ușile saloanelor beneficiarilor cu etichete pe culori în funcție de modul de evacuare al acestora, instalația electrică se exploatează defectuos: 1 amendă în valoare de 5000 lei;
pe calea de evacuare sunt depozitate materiale care îngreunează evacuarea în caz de incendiu; în pod sunt depozitate materiale combustibile; nu se îndeplinesc condițiile de evacuare; firele consumatorilor electrici nefuncționali nu au fost dezafectate complet: 2 amenzi în cuantum 2500 lei și 500 lei;  
instalația electrică se exploatează în mod defectuos; nu au fost marcate cu indicatoare standardizate locurile de dispunere a stingătoarelor; se utilizează stingătoare cu termenul de valabilitate expirat; nu a fost prezentată dovada curățirii coșului de fum; transmitere registru cu erori (dublare date identificare asociație): 1 amendă în valoare de 2500 lei;
obiectivul funcționează fără autorizație de securitate la incendiu; în pod sunt materiale combustibile depozitate; pe casa de scară sunt depozitate materiale care îngreunează evacuarea în caz de incendiu, rampa de scară de la mansardă are trepte balansate; obiectivul nu este dotat cu instalație de detecție și semnalizare a incendiilor: 2 amenzi în cuantum 2500 și 2500 lei
2 nereguli pe linie de prevenire a incendiilor: 1 amendă în valoare de  2500 lei;
uși blocate pe calea de evacuare / stingătoare cu verificarea expirată: 1 amendă în valoare  de 2500 lei
funcționează fără ASI / nu au fost prezentate actele de autoritate PSI / nu au desfășurat controale preventive proprii / nu au desfășurat exerciții de evacuare / detectori de fum demontați / stingătoare cu verificarea expirată / instalație electrică cu defecțiuni: 3 amenzi în valoare totală de 8000 lei;

Total amenzi aplicate de ISU Sibiu: 36000 lei

ITM Sibiu

nu a fost întocmită evidența ce vizează orele de începere/ terminare a programului de muncă pentru salariați: 1 amendă în valoare de 3000 lei;
pe linie de SSM: instruire necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; fișele de instruire individuală nu au atașate copii după fișele de aptitudine eliberate de medicul de medicina muncii: 1 amendă în valoare  de 4000 de lei;
pe linie de SSM: instruire necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; lipsă semnalizare de securitate și sănătate la toate locurile de muncă; nu s-a asigurat verificarea periodică a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ pentru a se evita pericolul de electrocutare : 1 amendă  în valoare de 4000 de lei;
încălcarea dispozițiilor art. 119 Codul muncii în ceea ce privește evidența orelor de muncă prestate de salariați; nerespectarea dispozițiilor art. 137 aliniatul 1 Codul muncii pentru neacordarea repausului săptămânal 48 ore consecutive: 2 amenzi în valoare de 1000 lei fiecare;
instruire necorespunzătoare în domeniul SSM; lipsă control medical periodic pentru infirmierele care lucrează în tura de noapte; lipsă mână curentă scări de acces bloc alimentar, centrala termică; lipsă semnalizare SSM a încăperii unde se află centrala termică; neacordare spor de noapte: 1 amendă de 4000 lei pe linie de SSM și 1 amendă de 1500 lei  pe relații de muncă;
încălcarea dispozițiilor art. 119 Codul muncii în ceea ce privește evidența orelor de muncă prestate de salariați: 1 amendă în valoare de 3000 lei;
lipsă instruire colaboratori având contract de prestări servicii pe linie de SSM:  1 amendă în valoare de 4000 lei;
3 deficiențe: amendă în valoare de 20 000 lei;
4 deficiențe: 1 amendă în valoare de 3500 lei;
lipsă semnalizare de securitate și sănătate în muncă; nu s-a putut face dovada acordării echipamentului individual de protecție pentru toți lucrătorii, controalelor medicale periodice pentru  11 salariați, graficului de întreținere și reparații a echipamentelor de muncă aflate în dotarea unității, buletinelor de verificare a prizelor de pământ, verificărilor tehnice periodice la centralele termice, verificărilor tehnice periodice centrală lemne, coșuri fum, evidenței zone risc ridicat și specific, evidenței riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională, asistentului medical și mediatorului social, planului de prevenire în urma evaluării de riscuri, graficului/program de instruire testare pe meserii și activități anul 2023 încălcându-se astfel prevederile art. 13 lit. m) din Legea 319/2006: 1 amendă în valoare de 4000 lei;
neprezentare documente SSM, neacordare repaus săptămânal, contracte dublate în registrul general de evidență a salariaților: 1 amendă în valoare de 8000 lei;
neevidențierea orelor prestate de către salariați, de începere/terminare a programului, art. 119 din Codul Muncii: 1 amendă în valoare  de 3000 lei;

Total amenzi aplicate de ITM Sibiu: 61300 lei

OPC Sibiu:

utilizare în blocul alimentar de ustensile și unelte necorespunzătoare; în camere sunt saltele, cuverturi și perne deteriorate  care prezintă pete, lipsă salteluță de protecție; pete de igrasie pe tavan în blocul alimentar: 1 amendă de  15000 lei;
camere baie neigienizate corespunzător;  vase de toaletă, căzi de duș și chiuvete cu silicon deteriorat și neigienizat cu depuneri grosiere de murdărie; dulap baie deteriorat și neigienizat; perne neigienizate, lenjerie de pat subdimensionate față de saltea, prag duș cu gresie ruptă, vas toaletă fără colac și capac, lipsă afișare listă tarife și Procedura de admitere, lipsă înscriere în Contractul de prestări servicii a sumei aferente pentru beneficiarii care necesită folosirea de pampers: 1 amendă de 25 000 lei;
lipsă panou avertizare loc de joacă copii, lipsă salteluței de protecție la unele paturi, perne cu urme de uzura: 1 amendă de  500 lei;
neasigurarea condițiilor igienice la prestarea serviciilor de cazare deoarece s-a constatat existența de: camere baie neigienizate corespunzător;  vase de toaletă, căzi de duș și chiuvete cu silicon deteriorat și neigienizat; dulap baie deteriorat si neigienizat; perne, lenjerie de pat, saltea neigienizate;  lipsă informare corectă, completă și precisă în cadrul Contractului pentru acordarea de servicii sociale cu privire la dreptul consumatorilor/beneficiarilor de a fi informați înainte cu 30 de zile despre modificările privind costurile aferente serviciilor prestate: 1  amendă în sumă de 20 000 lei;
nerespectarea standardelor de cazare cu prezența a 4 paturi într-o suprafață de 20 mp – remediat în timpul controlului; lipsă informații substanțe alergene și proveniența din produs congelat pentru preparatele din lista de meniu: 1 amendă de 10 000 lei;
în bucătăria unei unități au fost identificate 10 borcane cu dulceață de afine ( 300 gr ) care urmau a fi consumate de către beneficiari cu data limita de consum depășită ( 05.07.2023) ; lipsă informare gramaj în meniul afișat: 1 amenda de 30000 lei;
în camerele beneficiarilor pavimentul este neigienizat, cu urme avansate de uzură, în baia comună de la parterul centrului s-au găsit gândaci morți, pavimentul fiind neigienizat, cu urme de vopsea lavabilă și aglomerări de murdărie în colțuri; lipsa covorașelor antiderapante în băi și a plaselor pentru insecte la geamurile camerelor: 1 amendă în valoare de 30000 lei;
neasigurarea condițiilor igienice la prestarea serviciilor de cazare întrucât s-au constatat: camere de baie neigienizate corespunzător;  vase de toaletă, căzi de duș și chiuvete cu silicon deteriorat și neigienizat, cu depuneri de murdărie, baterii chiuvete și duș precum și scurgeri metalice ruginite, vase wc cu suport pentru ridicare ruginit; perne neigienizate, paviment interior din corpul de clădire deteriorat care prezintă rupturi neputând fii igienizat corespunzător;  lipsă informare corectă, completă și precisă în cadrul Contractului pentru acordarea de servicii sociale cu privire la dreptul consumatorilor/beneficiarilor de a fi informați înainte cu 30 de zile despre modificările privind costurile aferente serviciilor prestate; lipsă informare completă în materialele informative puse la dispoziție potențialilor beneficiari/ reprezentanți legali în conformitate cu prevederile Ordinului nr.29/2019: 1 amendă de 5000 lei;
plăci de gresie și faianță sparte, ventilator nefuncțional în baie, paviment deteriorat, lipsă covorașe antiderapante la cabina de duș: 1 amendă de 10 000 lei

Total amenzi aplicate de OPC Sibiu: 145500 lei

Toate cele 77 de centre au autorizație de funcționare, iar trei dintre ele nu dispun de licență conform Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.  

Prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu a solicitat instituțiilor implicate în activitatea de control să comunice Instituției Prefectului – Județul Sibiu îndeplinirea măsurilor dispuse.

În zilele următoare, la solicitarea prefectului, vor avea loc întâlniri cu reprezentanții instituțiilor care au fost în control, pentru a analiza cauzele și deficiențele structurale, în scopul emiterii măsurilor ce se impun, incluziv propuneri de modificări legislative.

Ultima oră

Comentariul meu