masina soma
foto: arhivă

Soma a solicitat, la finalul lunii august, ajustarea tarifelor pentru activitățile de sortare, compostare și transfer al deșeurilor la stațiile din Șura Mică și Cisnădie. Pentru primele două activități, tarifele ar fi urmat să se dubleze. Primăria Sibiu se opune în schimb și respinge solicitarea, în acest sens fiind nevoie de aprobarea unei hotărâri în Consiliul Local. Prin urmare, consilierii au fost convocați într-o ședință extraordinară, pentru a vota respingerea solicitării făcute de Soma, dar și pentru mandatarea viceprimarului Corina Bokor pentru a vota împotriva ajustării prețurilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară (ADI) ECO Sibiu. 

Printr-o adresă înregistrată la finalul lunii august la Primăria Municipiului Sibiu și la Serviciul Public de Management Salubrizarea și Protecția Mediului, ADI Eco Sibiu a solicitat supunerea spre aprobarea Consiliului Local, în termen de 30 de zile, a unui proiect de hotărâre având ca obiect mandatarea reprezentantului municipiului, în speță viceprimarul Corina Bokor, în Adunarea Generală a ADI Eco, să voteze „pentru” sau „împotriva” aprobării ajustării tarifelor pentru activitățile de sortare, compostare și transfer al deșeurilor municipale, desfășurate în stațiile din Șura Mică și Cisnădie. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, Consiliul Local nu se pronunță asupra hotărârii privind acordarea mandatului, se va prezuma că UAT-ul a acceptat tacit proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor. 

În proiectul de hotărâre se arată și care ar urma să fie noile tarife. Spre exemplu, pentru activitatea de sortare a deșeurilor municipale în stațiile de sortare din Șura Mică și Cisnădie, tariful ar crește de la 361,65 lei/tonă fără TVA la 749,16 lei/tonă fără TVA. În cazul activității de compostare în stația din Șura Mică, tariful ar crește de la 186,23 lei/tonă fără TVA la 373,65 lei/tonă fără TVA. De asemenea, pentru activitatea de transfer sticlă, tariful ar crește de la 219,88 lei/tonă fără TVA la 292,41 lei/tonă fără TVA. 

„Ajustarea tarifelor solicitată de operatorul de salubrizare se realizează prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total (IPC total – 108,24%) la total cheltuieli de exploatare, fără a se modifica cantitatea programată avută în vedere la fundamentarea anterioară. Cantitatea de deșeuri programată a fi sortată în stațiile de sortare Șura Mică și Cisnădie este de 9.105,18 tone, cantitatea de deșeuri programată a fi compostată în stația de comportare Șura Mică este de 8.508,79 tone, iar cantitatea programată pentru activitatea de transfer sticlă este de 1.647,42 tone. La totalul cheltuielilor de exploatare au fost adăugate cheltuieli de depozitare și contribuția pentru economia circulară neajustate, în cuantum de 386.970,15 lei pentru sortare deșeuri reciclabile, 289.298,86 lei pentru compostare deșeuri biodegradabile, iar la suma rezultată s-a aplicat cota de profit de 5%. Însă, tarifele pentru activitățile de salubrizare (…) se fundamentează numai pe baza cheltuielilor aferente activității respective, fără a se include, în structura pe elemente de cheltuieli a tarifului, cheltuielile cu prestarea altor activități de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale și valoarea contribuției pentru economia circulară”, se arată în raportul de specialitate. 

Date fiind acestea, consilierii locali vor vota, în ședința extraordinară de vineri, respingerea solicitării SOMA de mărire a tarifelor și mandatarea viceprimarului Corina Bokor să voteze împotriva ajustării prețurilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară (ADI) ECO Sibiu. 

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu