itm munca

În perioada 18 – 27 octombrie 2023 s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transaţionale transpuse în legislaţia naţională.

Acţiunea de control a urmărit, în principal, identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată, controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier a prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă precum şi eliminarea tuturor neconformităţilor constatate.

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Sibiu au verificat, în perioada menţionată, 37 de angajatori care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane pe teritoriul României cu un număr de 53 conducători auto identificaţi în trafic sau la locul de muncă organizat de angajator la momentul controlului.

Pentru neconformităţile identificate, inspectorii de muncă au sancţionat angajatorii cu 8 sancţiuni contravenţionale din care 1 amendă în valoare totală de 1.500 lei, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte şi 7 avertismente scrise pentru neacordarea sporului de week-end, neinformarea salariaţilor care urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, în timp util, asupra elementelor prevăzute de lege, neplata sporului de noapte, dosare personale incomplete, neîncheierea actelor adiţionale la contractul individual de muncă.

De asemenea, s-au dispus şi 42 de măsuri de remediere a deficienţelor constatate.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu