peste 800 de contestații depuse la bac în sibiu. cele mai multe sunt la ”lazăr”

Luni, 08.07.2024, la ora 18.00 s-a finalizat etapa de depunere a contestațiilor pentru rezultatele obținute de elevi la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, la nivelul celor 9 de centre de examen din județul Sibiu.

Centralizarea, după depunerea contestațiilor de către elevi, este următoarea:

Disciplina Număr contestații
Limba și literatura română (real) 262
Limba și literatura română (uman) 96
Limba și literatura germană maternă 34
Matematică (mate-info) 17
Matematică (pedagogic) 1
Matematică (științele naturii) 23
Matematică (tehnologic) 73
Istorie 124
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 28
Biologie vegetală și animală 77
Chimie anorganică (tehnologic) 4
Chimie organică (teoretic) 3
Economie 1
Filosofie 1
Fizică (tehnologic) 2
Fizică (teoretic) 6
Geografie 52
Informatică (mate-info) C/C++ 6
Informatică (științele naturii) C/C++ 5
Logică, argumentare și comunicare 19
Psihologie 3
TOTAL 837

 

Cele mai multe contestații au fost depuse de către elevii de la centrele de examen Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (119), Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu (116), Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu (116) și Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu (99).

În conformitate cu OMEN 4 950/2019, art. 11, alin. (4) și art. 12, aln. (1), cu modificările și completările ulterioare ”nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este notă definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă”.

Ultima oră