Bergmann Ioana și Bergmann Timo, domiciliați în România, jud. Arad, municipiul Arad, Strada Armoniei nr. 64, cod poștal 310246, anunță public conform Legii nr. 102/13.04.2023, aliniatul 23, litera 3, obținerea autorizației de Construire nr. 31 din 04.03.2024 pentru proiectul situat pe Strada Zmeurei nr. FN, oraș Cisnădie, jud. Sibiu.

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+E CU GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 153/2019, POT=29,12%, CUT=0,44. CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ “D”. Lucrările sunt autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată și modificată.

Ultima oră