23.10.2023

YouTube video

“SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU în calitate de proprietar, intenţionează să valorifice prin licitatie publica de vanzare, bunul mobil ((STAȚIE DE PRODUCERE MIXTURI ASFALTICE 80T/H SMA 80V –  SECOND HAND), conform documentatiei de atribuire, care se gaseste pe site-ul societatii, la adresa WEB www.drumuripodurisibiu.ro, sectiunea “Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea “ANUNT/INVITAŢIE PARTICIPARE LA VALORIFICARE PRIN VANZARE BUN MOBIL (STAȚIE DE PRODUCERE MIXTURI ASFALTICE 80T/H SMA 80V –  SECOND HAND)”.

  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00015 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00024 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00023 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00022 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00021 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00020 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00019 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00018 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00017 en tamano grande large
  • licitatie dps statie mixturi asfaltice00016 en tamano grande large