Publicat înAnunturi

Licitatie publică de vânzare pentru imobil teren

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU în calitate de proprietar, intenţionează să valorifice prin licitatie publica de vanzare, un imobil teren, proprietate privată a societatii vanzatoare, situat administrativ pe teritoriul JUDETULUI SIBIU, conform documentatiei de atribuire, care se gaseste pe site-ul societatii, la adresa WEB www.drumuripodurisibiu.ro, sectiunea “Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea “ANUNT/INVITAŢIE PARTICIPARE LA […]