Concurență mare pentru posturile de angajare în poliție la IPJ Sibiu

0 331

masinipolitie 22Perioada în care candidaţii s-au putut înscrie pentru ocuparea posturilor vacante de agenţi de poliţie, prin încadrare din sursă externă şi reîncadrare, la nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu s-a închiat astăzi. 421 de candidați înscriși, din care 6 prin reîncadrare.

415 candidați s-au înscris la concursul organizat de Poliția Română pentru ocuparea a 35 posturi de agent de poliție, specialitatea ordine publică, repartizate la posturile de poliţie comunală din judeţul Sibiu. Alți 6 candidați s-au înscris la concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie prin reîncadrare ca poliţist.
În atenţia candidaţilor! Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, la structura de resurse umane a Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu.
La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite, iar după data limită de completare a dosarelor comisiile de recrutare nu vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.
Concursul se va desfășura în data 14 mai a.c. şi va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe:
– evaluarea performanţei fizice;
– test scris, de tip grilă;
– interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).
Rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice se afişează la sediul unităţii unde s-a desfășurat proba şi pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).
Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la notele obținute la probele concursului și la data, ora și locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 48 de ore de la depunerea acestora.
Admiterea/respingerea contestației se vor comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul IGPR. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă.
Atenție! Notele acordate la proba test scris și rezultatele finale se comunică candidaţilor după finalizarea corectării lucrărilor şi se afişează la avizierul unității unde s-a susținut proba cu menționarea orei de afișare, de la care se calculează termenul de depunere a contestației, ulterior se postează pe Internet.

Comentarii
Incarca...
Primește știrile zilei seara pe email
Abonează-te și îți trimitem în fiecare seara un email cu știrile zilei de pe Ora de Sibiu
Renunți oricând.
Loading...