NTN – SNR RULMENȚI SRL, titular al proiectului ”Extindere clădire de producție și clădire tehnică existente, construire copertină și platforme exterioare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Salzburg, nr. 6. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni – joi, orele 08,00-16,30 și vineri orele  08,00-14,00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Sibiu. ”

Ultima oră