VLASE ADI SI VLASE IONELA domiciliat in România, Jud Sibiu ,Comuna Șelimbar, Strada Azurului nr.8, cod poștal 557260, anunță public Conform Legii nr. 102/13.04.2023, aliniatul 23, litera 3, obținerea autorizației de Construire nr.65 din 17.05.2024 pentru proiectul situat pe Strada Azurului nr. 8 Comuna Selimbar, Sibiu CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ P+E CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ D 

Lucrările sunt autorizate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicata si modificata. 

Ultima oră