biserica
FOTO: arhivă

Trei parohii din județul Sibiu fac angajări. Se caută preoți în Moardăș, Noiștat și Dealu Frumos. Dosarele se pot depune în perioada 20-29 ianuarie 2020.

Nr.crt.  Post Vacant Protopopiatul Parohia Localitatea
1. Preot paroh FĂGĂRAŞ Toarcla Toarcla
2. Preot paroh FĂGĂRAŞ Rodbav  Rodbav
3. Preot paroh AGNITA Moardăş Moardăş
4. Preot paroh AGNITA Noiştat Noiştat
5. Preot paroh AGNITA Dealu Frumos Dealu Frumos

 Pentru postul de preot paroh îşi vor putea depune dosarele preoţi din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului şi licenţiaţi în Teologie Ortodoxă – Secţia pastorală, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Sibiului, care au susţinut examenul de Capacitate preoţească.

Certificatul de capacitate preoţească este valabil 1 an de la data susţinerii. Începând cu sesiunea septembrie 2013, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin media 9,00, valabilitatea certificatului este de 2 ani.

Cei care doresc să ocupe aceste posturi, vor înainta cererea şi dosarul personal în termenul legal la protopopiatele de care aparţin parohiile vacante.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor, Protopopiatele vor înainta Centrului Eparhial dosarele cu cererile candidaţilor.

P.C. Protopopi sunt îndrumaţi să verifice dosarele candidaţilor care vor cuprinde documentele specificate în anexa de mai jos.

Cererile care nu cuprind aceste date sau nu au acte doveditoare ale acestora, nu vor fi luate în considerare.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL CANDIDAŢILOR LA HIROTONIE NUMIRE

 • CERERE CĂTRE ARHIEREUL LOCULUI
 • CURRICULUM VITAE
 • ACTE PERSONALE :
  I. / C.I. (copie)
  Certificat de naştere (copie)
  Certificat de Botez (copie)
  Certificat de cazier judiciar
 • ACTE DE STARE CIVILĂ :
  Binecuvântare pentru căsătorie
  Certificat de căsătorie (copie)
  Certificat de cununie (copie)
  I. / C.I. a soţiei (copie)
  Certificat de Botez al soţiei (copie)
  Certificate de naştere ale copiilor (copii)
  Declaraţia că nu are impedimente la Hirotonie ( nu este divorţat, recăsătorit sau căsătorit cu o divorţată, nu a rupt logodna cu o altă persoană, nu are copii dintr-o relaţie anterioară, nu a depus voturile monahale)
  Declaraţia candidatului la Hirotonie că nu desfăşoară nici o activitate incompatibilă cu preoţia (activitate politică, avocat, militar, comerciant, vânător, actor sau artist)
  Adeverinţă medicală din care să rezulte că nu suferă de nici o boală (sau handicap fizic sau psihic) care împiedică slujirea preoţească
  Extras de stare civilă pentru ambii soţi
  Alte acte referitoare la membrii familiei (acte de studiu ale soţiei, situaţia familială, etc)
  Declaraţia că întreaga familie va locui în parohie
 • ACTE DE STUDII :
  Certificat de Competenţe pastorale, eliberat de Facultatea de Teologie absolvită
  Diplomă bacalaureat (copie)
  Diplomă /adeverinţă licenţă (copie)
  Foaie matricolă (copie)
  Diplomă / adeverinţă master şi/sau doctorat (copie ) – unde este cazul
  Certificat de absolvire a cursurilor de capacitate preoţească
  alte acte de calificare / de continuare a studiilor, acte de studii în alte domenii

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns