prim pas pentru digitalizarea administrației locale în sibiu - s-a introdus semnătura electronică

În ultima ședință de Consiliu Local din 2020, proiectul USR PLUS de introducere a semnăturii electronice în relația sibienilor cu Primăria Sibiu și Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local, a fost votat în unanimitate.

Este un prim pas făcut de echipa USR PLUS în colaborare cu Serviciul Informatică din cadrul Primăriei Sibiu pentru digitalizarea administrației locale.

„Adoptarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 73 reprezintă un pas important către facilitarea interacțiunii cetățenilor cu Primăria Municipiului Sibiu prin transmiterea documentelor semnate electronic atât prin intermediul portalului www.sibiu.ro, dar și prin poșta electronică (e-mail). Este primul proiect inițiat de consilierii locali USR PLUS pe care așa cum am promis îl vom urmări până la implementare.”, a declarat Raul Apostoiu, consilier local USR PLUS și inițiator al proiectului.

În această ședință de Consiliul Local, consilierii USR PLUS au avut mai multe propuneri și solicitări care au ca scop accesul facil la informațiile care privesc deciziile luate de Consiliul Local al sibienilor și al consilierilor locali:


1. Diana Mureșan a solicitat ca ședințele de consiliu să fie retransmise în direct pe site-ul Primăriei, nu s-au mai transmis în ultimele două luni.
2. Raul Apostoiu a cerut publicarea pe site-ul Serviciului public de Poliție Locală a Municipiului Sibiuhttps://politialocala.sibiu.ro/ a hotărârilor 43 și 44 adoptate astăzi, privind aplicarea Regulamentului de ridicări auto, precum și a tarifelor stabilite, deoarece în prezent acestea nu sunt afișate pe acest site.
3. Ionuț Ghișe a solicitat ca proiectele de hotărâri de Consiliu Local și rapoartele direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei să fie transmise către consilieri pe măsură ce sunt finalizate. Acest lucru ar acorda consilierilor mai mult timp să le studieze.
4. Laurențiu Theodoru a solicitat ca proiectele de hotărâri supuse avizării în Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică și supuse aprobării în Consiliul Local să cuprindă în raportul privind aprobarea documentațiilor de urbanism și următoarele acte, în mod integral: Certificatul de Urbanism,  Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism și Raportul de informare și consultare publică.

De asemenea, consilierii locali USR PLUS au propus să fie preluate în domeniul public al Municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local bazele sportive, aflate în momentul de față în domeniul public al Statului și administrarea  Ministerului Tineretului și Sportului. Acest demers are ca scop aducerea deciziei mai aproape de comunitate.  

În trecut, au existat acțiuni întreprinse de Primărie în direcția aceasta, ele fiind încă fără rezultat. Propunem reluarea acestor demersuri și discuții cu Ministerul Tineretului și Sportului odată ce noul guvern va fi învestit. „Bazele sportive care ar putea face obiectul acestei treceri sunt: Bazinul Olimpia, Terenul de Rugby și Baza Hipică. Am observat cu toții în ultimii ani că investițiile în aceste baze sportive întârzie, principalele motive fiind cele administrative. Lanțul de decizie în ceea ce privește detaliile de funcționare, dar și investițiile, este prea lung, responsabilii se află în birouri ale ministerului în București. Rezultatul este că toate aceste trei obiecte la care facem referire se află într-o stare deplorabilă”, a declarat Diana Mureșan, consilier local USR PLUS.

Ultima oră

Comentariul meu

Publică