curtea de conturi: nereguli de peste 145.000 de lei la sibiu - obligații necontabilizate la muzeul astra și sala transilvania
FOTO arhivă

Curtea de Conturi a publicat raportul privind finanțele publice locale pentru anul 2019 la nivelul județului Sibiu. În urma acțiunilor de audit au fost constatate o serie de nereguli la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) din județ.

Curtea de Conturi a verificat legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetelor pe anul 2019 din fiecare UAT din Sibiu.

În urma auditului financiar, s-au avut în vedere aspecte legate, în principal, de următoarele:

 • elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu;
 • legalitatea, necesitatea și oportunitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor;
 • efectuarea virărilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificației bugetare;
 • organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora.

„Cu ocazia verificărilor s-a constatat că la nivelul județului Sibiu bugetele unităților administrativ teritoriale au fost elaborate și aprobate având în vedere prevederile legii bugetare anuale precum și a legislației specifice privind finanțele publice locale, fără a fi consemnate abateri. Totuși, din analiza execuției bugetare pe ansamblul județului Sibiu, se observă că prevederile bugetare definitive nu au fost îndeplinite nici la venituri, nici la cheltuieli. Astfel, se
constată că la partea de venituri încasările realizate s-au situat la 70,8% din prevederile bugetare aprobate, iar la partea de cheltuieli, plățile efective s-au situat la 58% din prevederile definitive”, se arată în raportul ce vizează județul Sibiu.

În concluzie, bugetele locale au fost fundamentate nerealist, în cele mai multe cazuri, atât la partea de cheltuieli cât și la partea de venituri, prin supraestimarea atât a veniturilor cât și a plăților.

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

În cadrul obiectivului s-au verificat următoarele aspecte:

 • organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu legislația în vigoare;
 • înregistrarea veniturilor și a cheltuielilor pe structura clasificației bugetare;
 • concordanța datelor înregistrate în evidența tehnico – operativă cu cele din evidența financiar-contabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare;
 • reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțul contabil și contul anual de execuție bugetară;
 • încheierea exercițiului bugetar;
 • prezentarea la termen a situațiilor financiare privind patrimoniul aflat în administrare și privind execuția bugetară;
 • selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate.

Nereguli financiar-contabile de peste 145 mii de lei

În timpul misiunilor de audit, la verificările efectuate cu privire la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, au fost constatate nereguli financiar-contabile în valoare de 145.916 mii lei, dintre care Curtea de Conturi exemplifică:

 • Nu a fost calculată și înregistrată în contabilitate amortizarea unor active fixe în valoare de 1.023 mii lei la UATC Poplaca (624 mii lei), UATC Blăjel (202 mii lei), UATO Miercurea Sibiului (139 mii lei), UATC Boița (56 mii lei), UATO Agnita ( 2 mii lei);
 • Neînregistrarea în contabilitate a unor creanțe, în valoare estimată de 1.244 mii lei, s-a constatat la UATC Boița (1.127 mii lei) și UATC Racovița (117 mii lei);
 • Au fost scăzute nejustificat din evidența contabilă creanțe în valoare de 844 mii lei la UATC Boița;
 • Neînregistrarea în contabilitate a unor obligații, în valoare estimată de 2.165 mii lei, s-a constatat la UATJ Sibiu (770 mii lei), Complexul Național Muzeal Astra Sibiu (126 mii lei), Serviciul Public Sala Transilvania (63 mii lei), UATO Copșa Mică (89 mii lei), UATO Miercurea Sibiului (732 mii lei), UATC Poiana Sibiului (26 mii lei), UATC Porumbacu de Jos (359 mii lei);
 • Nemajorarea valorii unor bunuri corporale sau necorporale prin înregistrarea eronată direct pe cheltuieli, în valoare estimată de 973 mii lei, s-a constatat la UATM Sibiu (271 mii lei), UATO Tălmaciu (270 mii lei), UATC Chirpăr (336 mii lei), UATC Poplaca (79 mii lei), UATC Racovița (17 mii lei);
 • Nu au fost înregistrate în evidența contabilă, în categoria mijloacelor fixe, bunuri de natura investițiilor finalizate si recepționate, în valoare estimată de 47.198 mii lei, la unitățile administrativ teritoriale municipiul Sibiu și comunele Bazna, Blăjel, Boița, Gura Râului, Iacobeni, Micăsasa, Nocrich, Șelimbăr, Șura Mică;
 • Neînregistrarea în evidența contabilă a unor bunuri care constituie domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, reprezentând terenuri, clădiri, rețele de alimentare cu apă și canalizare, clădiri cu destinația de locuințe primite de la Agenția Națională de Locuințe, în valoare estimată de 45.250 mii lei, s-a constatat la UATO Agnita (39.248 mii lei), UATC Arpașu de Jos (494 mii lei), UATC Nocrich (3.934 mii lei), UATC Porumbacu de Jos (58 mii lei), UATC Rășinari ( 85 mii lei ) și UATC Râu Sadului (1.431 mii lei);
 • Neînregistrarea unor operațiuni de intrare/ieșire a unor elemente patrimoniale de natura unor obiecte de inventar, în valoare estimată de 172 mii lei, s-a constatat la UATJ Sibiu ( 5 mii lei), UATC Gura Râului (157 mii lei), UATC Blăjel (10 mii lei);
 • Neînregistrarea în contabilitate a unor bunuri primite cu titlu gratuit, în valoare de 1.265 mii lei, la UATC Gura Râului care nu a înregistrat în contabilitate unele bunuri primite cu titlu gratuit sau nu a înregistrat în conturi speciale garanțiile constituite;
 • Exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată la Serviciul Public Baia Populară Sibiu în valoare de 1.172 mii lei;
 • Nu au fost înregistrate în evidența contabilă rezultatele reevaluării elementelor patrimoniale, în sumă estimată de 44.610 mii lei la Serviciul Public Sala Transilvania (649 mii lei), UATO Agnita (38.273 mii lei), UATC Arpașu de Jos ( 5.536 mii lei), UATC Șelimbăr (152 mii lei);

Principalele cauze care au generat abaterile sunt:

– efectuarea de înregistrări contabile eronate cu impact asupra acurateței situațiilor financiare;

– neactualizarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică și privată cu valoarea investițiilor finalizate, recepționate și date în folosință;

– nu s-au înregistrat în contabilitate toate operațiunile de intrare sau ieșire a unor elemente patrimoniale;

– neînregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economice în momentul efectuării lor, potrivit principiului contabilității pe angajamente;

– nu s-a asigurat concordanța între datele existente în evidența tehnico-operativă și cele din contabilitate;

– neînregistrarea în contabilitate a operațiunilor de reevaluare a patrimoniului;

– o insuficientă preocupare, din partea conducerii entităților publice, pentru asigurarea acurateței datelor din situațiile financiare.

Ultima oră

Participă la discuție

1 Commentariu

 1. 145.000 de lei la o asemenea instituție??? O nimica toată față de paguba de peste 800.000 lei constatată la o amarata de primărie ca cea de la Loamnes! Acolo curtea de conturi nu avea datoria să verifice banul public și să răspundă toți cei vinovati?? Unde a fost viza de control preventiv sau responsibilitatea administratorul adică a primarului???