primăria municipiului sibiu anunţă organizarea licitaţiei publice deschise pentru vânzarea unor imobile – terenuri

Primăria Municipiului Sibiu anunţă  organizarea  licitaţiei publice deschise pentru vânzarea următoarelor imobile – terenuri:

  1. Imobil – teren – cale de acces aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Jina, nr.3 A identificat în CF 128973 Sibiu, nr.top 5283/3, în suprafaţă de 195 mp
  2. Imobil – teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. 9 Mai, identificat în CF 117267 Sibiu, nr.top 3236/18, în suprafaţă de 350 mp, pe care se află edificată fundația blocului nr.68, proprietatea privată a unei persoane fizice/juridice.
  3. Imobil – teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu str. Rovine nr.5, identificat  CF nr.134421 Sibiu, nr. top. 595/2/6/2/2, în suprafață de 290 mp.

Vânzarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 şi conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 378 din data de 29.09.2022, nr.382 din data de 29.09.2022 și nr. 379 din 29.09.2022.

Documentația de atribuire poate fi achiziționată contra cost la cerere, de la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, strada Samuel Brukenthal nr.2, et. 1, camera 111,

Contravaloarea documentației de vânzare este de 500 lei

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.11.2022, ora 13.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 22.11.2022, ora 14.00, la Sediul Primăriei Municipiului Sibiu din municipiul Sibiu, strada Samuel Brukenthal nr.2, registratură

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.11.2022, începând cu ora 10.00  la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, et. 3, cam. 313.

 

Ultima oră

Comentariul meu