turnurile de pe strada cetății și turnul sfatului, deschise în noaptea muzeelor (foto)

Primăria Sibiu anunță că Turnul Sfatului și celelalte turnuri de pe strada Cetății vor fi deschise pentru vizitare în cadrul programului Noaptea Muzeelor, pentru al treilea an consecutiv. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18 mai 2024.

Potrivit unui comunicat de presă, după încheierea programului normal de vizitare, ora 20:00 în cazul Turnului Sfatului și ora 19:00 în cazul turnurilor de pe sstrada Cetății, accesul în aceste obiective va fi gratuit până la ora 24.00. Ultima intrare va fi la ora 23:30.

turnurile de pe strada cetății și turnul sfatului, deschise în noaptea muzeelor (foto)

Câteva informații despre aceste obiective turistice care pot fi vizitate de sibieni și turiști:

Turnul Sfatului a fost cândva poartă de intrare în oraș prin cea de-a doua centură de fortificații. Numele său se trage de la faptul că era amplasat în imediata vecinătate a Primăriei Sibiu. Construcția sa a durat între anii 1224-124. În decursul timpului, turnului i s-au dat diferite utilizări: turn de poartă, depozit de grâne, foișor de foc (punct de observație a incendiilor), închisoare, muzeu de științe naturale. În acest moment, turnul este folosit pentru diferite expoziții și ca punct de belvedere, de la nivelul superior al turnului vizitatorii putând să vadă întregul oraș Sibiu și culmile munților Făgăraș.


turnurile de pe strada cetății și turnul sfatului, deschise în noaptea muzeelor (foto)
turnurile de pe strada cetății și turnul sfatului, deschise în noaptea muzeelor (foto)


Turnul Olarilor a fost construit în a doua jumătate a secolului al XV-lea și primul sfert al secolului al XVI-lea. Acesta are plan dreptunghiular, cu o retragere a corpului paralelipipedic al turnului, de la cel de al doilea nivel, iar pe fiecare latură sunt create câte două deschideri înguste de forma unor metereze. Partea superioară a turnului este ieșită în afară și se sprijină pe o înșiruire de console cu guri de aruncare. De jur împrejur sunt amplasate câte cinci lăcașuri de tragere pentru archebuze. Acoperișul turnului are formă de piramidă, este în patru ape și acoperit cu învelitoare din olane.

turnurile de pe strada cetății și turnul sfatului, deschise în noaptea muzeelor (foto)

Turnul Dulgherilor a fost construit între anii 1337 – 1366. Este un turn de flancare alipit celei de a treia incinte. Ca și arhitectură acesta are un plan circular la bază, iar la nivelul cornișei primește forma unei prisme octogonale, încheiată în porțiunea superioară printr-o parte ieșită in exterior susținută de console cu guri de păcură între arce. La primul nivel, lăcașurile de tragere sunt constituite de metereze, iar la nivelurile următoare aceste lăcașuri sunt adaptate armelor de foc (archebuze). Acoperișul are forma unei piramide octogonale ascuțite. A fost restaurat în perioada 1967-1972, apoi în 2007. În vârful turnului se găsește un steag de vânt, din tablă, cu un ornament simbolizând două bărzi încrucișate.

turnurile de pe strada cetății și turnul sfatului, deschise în noaptea muzeelor (foto)

Ultima oră