taxa auto

taxa autoPeste 800 de cereri au fost depuse înnumai două zile pentru restituirea diferenţei dintre taxa de poluare, taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante, la Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu.

“Vineri au fost depuse aproximativ 700 de cereri, iar ieri au mai fost depuse încă 100 de cereri”, a spus Grigore Popescu, director executiv la DGFP Sibiu.

Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule în cuantumul stabilit conform prevederilor legale şi care solicită restituirea diferenţei de taxe plătite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor în cauză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012.
La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu