medici acuzati

Marţi, 1 octombrie respectiv, miercuri, 2 octombrie s-au întrunit Comisia de Etică şi Deontologie Medicală a SCJU Sibiu, respectiv Consiliul Etic al SCJU Sibiu, în vederea reanalizării cazului Bogdan Alexandru.

Au fost analizate toate aspectele sesizate de către Dl. Bogdan Ovidiu prin reclamaţia depusă, documentaţia medicală a pacientului, declaraţiile personalului medical implicat în acordarea asistenţei medicale pentru pacientul Bogdan Alexandru şi raportul de expertiză medico-legală.

De asemenea, a fost analizată întreaga documentaţie administrată în cauză, aceasta cuprinzând:

– procesul verbal încheiat în data de 30.08.2013, cu ocazia vizitei efectuate în cadrul Secţiei Clinice ORL, pentru verificarea implementării măsurilor dispuse de conducerea unităţii, prin adresa nr.9992/01.07.2013;

– punctul de vedere cu privire la existenţa unei legături între stopul cardio-respirator produs postoperator şi premedicaţia administrată înaintea intervenţiei chirurgicale şi a modalităţii de a premedica un copil înaintea operaţiei ORL;

– fişa colectivă de prezenţă pe luna iunie 2013, pentru personalul din cadrul  Secţiei Clinice ORL, în vederea verificării identităţii asistentelor care au lucrat în data de 05.06.2013;

– fişele postului personalului din cadrul Secţiei Clinice ORL, precum şi contractul de administrare al medicului şef de secţie;

– copia registrului de programări din cadrul Secţiei Clinice ORL;

– foile de observaţie pentru toţi copiii operaţi în cadrul Secţiei Clinice ORL în primele 6 luni ale anului 2013.

 

Comisia de Etică şi Deontologie Profesională şi Consiliul Etic au concluzionat următoarele:

Pacientul Bogdan Alexandru a suferit, în data de 05.06.2013, în cadrul Secţiei Clinice ORL, o intervenţie chirurgicală – andenodectomie. Indicaţia pentru intervenţia chirurgicală a fost corect stabilită, pacientul prezentând insuficienţă respiratorie nazală. Intervenţia chirurgicală a fost necesară, aceasta făcându-se după efectuarea investigaţiilor preoperatorii de rigoare (care nu au relevat modificări de natură a contraindica intervenţia sau a prevedea complicaţiile ulterioare), iar actele anestezic şi operator, aşa cum rezultă din protocoalele întocmite, au fost în conformitate cu tehnicile actuale recunoscute.

Cauza decesului a fost stopul cardio-respirator, cel mai probabil neurogen reflex (laringospasm) şi a encefalopatiei hipoxice consecutive stopului cardio-respirator resuscitat.

 

În cauzele decesului nu pot fi implicate deficienţe de tehnică medicală, operatorie sau anestezică, acest fapt rezultând din analiza foii de observaţie, din concluziile raportului de expertiză medico legală şi din analiza declaraţiilor tuturor celor implicaţi în activitatea de îngrijire a pacientului Bogdan Alexandru.

Menţionăm că nici din concluziile raportului de expertiză medico – legală (macroscopic şi microscopic) şi nici din declaraţiile celor implicaţi în acordarea asistentei medicale nu reiese că ar fi existat obstrucţie mecanică a căilor respiratorii.

 

În urma analizei s-au constatat următoarele deficienţe de ordin administrativ:

Nu a fost respectat protocolul conform căruia copilul trebuia operat la Spitalul Clinic de Pediatrie;

Nu a fost obţinut avizul informal al managerului, în condiţiile în care exista acordul medicului şef de secţie;

Pacientul nu a fost monitorizat în salonul postoperator;

Supravegherea pacientului de către mamă şi intermitent de către asistentă.

 

            Având în vedere cele mai sus menţionate Comisia de Etică şi Deontologie Medicală a SCJU şi Consiliului Etic al SCJU au decis:

 

– sancţionarea medicului curant al pacientului cu reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 3 luni. Motivul sancţionării îl constituie nerespectarea protocolului de supraveghere postoperatorie şi nerespectarea circuitelor formale de internare a bolnavului, în integralitatea lor;

 

sancţionarea asistentei de serviciu cu reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioada 3 luni. Motivul sancţionării îl constituie supravegherea deficitară a bolnavului şi neanunţarea la timp a medicului curant despre modificarea stării pacientului;

 

– sancţionarea medicului şef al Secţiei Clinica ORL cu reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 3 luni. Motivul sancţionării îl constituie nerespectarea protocolului de internare şi organizarea funcţională deficitară a secţiei.

 

Totodată, au fost făcute următoarele propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu:

 

Elaborarea procedurilor de conduită pentru fiecare tip de operaţie;

Suplimentarea personalului mediu în secţiile unde este necesar, conform normativului. În acest sens s-au făcut demersurile necesare către Ministerul Sănătăţii, în vederea deblocării de posturi;

Intervenţiile chirurgicale se vor face doar sub monitorizarea unui medic de specialitate anestezie şi terapie intensivă;

Intervenţiile chirurgicale pentru copii se vor face doar la Spitalul Clinic de Pediatrie, cu excepţia contraindicaţiilor;

Examinarea multidisciplinară preoperatorie a pacientului;

Analizarea cazurilor chirurgicale de către medicul curant, medicul şef de secţie şi medicul specialitatea anestezie, cu atenţie specială acordată cazurilor pediatrice;

Permanenta actualizare a fişei postului, conform cerinţelor legislative şi organizatorice ale spitalului;

Reinstruirea personalului constatat deficitar;

Reluarea instruirilor sistematice a personalului medical superior, mediu şi auxiliar;

Asumarea responsabilităţii conform fişei postului.

 

În încheiere, precizăm că spitalul poate efectua cercetare şi trage concluzii pe linie disciplinară, cele profesionale revenind Colegiului Medicilor, iar cele de natură penală organelor în drept.

 

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Participă la discuție

2 Commentarii

Comentariu

  1. Pingback: Despăgubiri de 50.000 de euro pentru familia unui copil decedat după o operație de polipi, la Spitalul Județean din Sibiu - Legio News
  2. Pingback: Familia unui copil mort după o operație de polipi la Spitalul Județean primește 50.000 euro despăgubiri. Au cerut 2 milioane de euro - Ziare locale 24