SOCIETATEA DRUMURI ȘI PODURI SĂ SIBIU în calitate de proprietar, intenţionează să valorifice prin licitație publică de vânzare, un imobile teren, proprietate privată a societății vânzătoare, situate administrativ pe teritoriul UAT ORLAT, JUDEȚULUI SIBIU, conform documentației de atribuire, care se găsește pe site-ul societății, la adresa WEB https://www.drumuripodurisibiu.ro/mediatizare.php?page=1, sectiunea “Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea “ANUNT/INVITAŢIE PARTICIPARE LA VALORIFICARE PRIN VANZARE IMOBILE TEREN SITUATE ADMINISTRATIV PE TERITORIUL UAT ORLAT, JUDETUL SIBIU

 

Ultima oră

Comentariul meu