au fost publicate subiectele elevilor de clasa a iv-a la evaluarea națională (foto)
Sursa: unsplash.com

Elevii de clasa a IV-a au susținut miercuri, pe 22 mai, proba la matematică în cadrul Evaluării Naționale 2024. Subiectele la Matematică pentru Evaluarea Naţională 2024 au fost împărțite în trei părți: numere, figuri geometrice și măsurători, dar și organizarea datelor.

Conform metodologiei, elevii au fost așezați în bănci câte doi sau conform așezării lor obișnuite. Cei care au întârziat au fost conduși în altă clasă, unde au fost supravegheați de către un învățător.

Dacă un elev lipsește la o testare, dar participă la celelalte, poate susține și cea din urmă, conform metodologiei. Sălile în care s-a desfășurat testarea au fost, de regulă, aceleași săli de clasă în care elevii își desfășoară activitatea zilnic.

Evaluarea Națională 2024 pentru clasa a IV-a a avut loc în timpul orelor de curs, iar timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor a fost de 60 de minute pentru fiecare testare.

au fost publicate subiectele elevilor de clasa a iv-a la evaluarea națională (foto) au fost publicate subiectele elevilor de clasa a iv-a la evaluarea națională (foto) au fost publicate subiectele elevilor de clasa a iv-a la evaluarea națională (foto) au fost publicate subiectele elevilor de clasa a iv-a la evaluarea națională (foto)

Subiectele au fost distribuite de către învățătorul de clasă, acesta fiind asistat de un alt profesor pe toată durata evaluării.

Înainte de începerea testelor, administratorul de test a realizat un instructaj pentru elevi cu privire la proceduri și importanța evaluării. Fiecare elev a primit testul pe care trebuia să-și noteze numele, prenumele și unitatea de învățământ.

Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor au fost realizate de către administratorul de test, asigurând respectarea ordinii și a liniștii în sală.

La finalul timpului alocat, profesorul a recuperat testele de la elevi conform procedurilor stabilite.

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2024 nu sunt făcute publice și nu sunt înregistrate în catalog. Ele sunt comunicate individual părinților de către învățător.

Scopul evaluării este să arate în ce măsură elevii de clasa a IV-a au însușit elementele de bază prevăzute în programa școlară și să-i ajute pe cei cu lacune să le remedieze.

Ultima oră