fonduri regio de 2,6 milioane de lei la sălişteAgenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat, la Sibiu, un nou contract de finanţare nerambursabilă prin care se va extinde sediul unității de asistență medico-socială din orașul Săliște. Beneficiarul va obține fonduri nerambursabile de peste 2,7 milioane lei, în cadrul proiectului finanțat din fonduri REGIO pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale din zona de vest a județului Sibiu.

Proiectul ”Extindere sediu unitate de asistență medico-socială Săliște – jud. Sibiu” a fost depus de către Consiliul Județean Sibiu în vara anului trecut, spre finanțare în cadrul domeniului major de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea /dezvoltarea şi echiparea serviciilor sociale”, al Axei Prioritare 3 a Programului Operațional Regional. Obiectivul principal al acestui domeniu îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii. Prin acest proiect, în valoare totală de peste 3,56 milioane lei, beneficiarul intenționează să asigure un standard european pentru serviciile medico-sociale în județul Sibiu, în special în zona Mărginimii Sibiului.

Investiţie pentru Mărginimea Sibiului

Datorită investițiilor realizate atât din fonduri de preaderare, în special pentru gestionarea deșeurilor, cât și din fonduri structurale, în infrastructura rutieră, Mărginimea Sibiului poate reprezenta atât o zonă în care au fost atrase importante fonduri europene, cât și un model de bune practici privind cheltuirea cu folos a banilor publici. Prin această cerere de finanțare s-a urmărit creșterea gradului de acces al populației din zonă la serviciile sociale oferite, deoarece este prevăzută creșterea suprafeței desfășurate a Unității de Asistență Socială Săliște cu 1044 mp, până la 2880 mp. Astfel, de infrastructura extinsă și echipată vor putea beneficia 80 de persoane, asistate în această unitate. ”Județul Sibiu are în derulare mai multe proiecte, în diverse domenii de intervenție. Toate acestea sunt importante pentru dezvoltarea judeţului şi a Regiunii Centru. Acest proiect face parte din strategia de dezvoltare a serviciilor sociale și va contribui la creșterea calității vieții cetățenilor din zona Mărginimii Sibiului”, a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.

Ultima oră

Comentariul meu