dacă aveți nevoie să angajați zilieri, contactați direcția de asistență socială a primăriei

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcționează în municipiul Sibiu, care au nevoie de forţă de muncă și care doresc să contracteze ca zilieri persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, se pot adresa Direcției de Asistență Socială Sibiu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Această nouă activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat prin Legea nr.192/2018, scopul modificării fiind acela de a valorifica forța de muncă locală. În baza acestor prevederi, Primăria Sibiu va întocmi planul de activităţi sezoniere în funcție de solicitările primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

Concret, persoanele juridice care au nevoie de forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere vor transmite o cerere în scris la sediul instituției Sibiu, B-dul. Victoriei, nr.1-3, camera S2 sau la adresa de e-mail protsoc@sibiu.ro, precizând activitatea pentru care au nevoie de zilieri, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii respective. Termenul de depunere al acestor solicitări este data de 20 a lunii pentru luna următoare. Ordinea de satisfacere a cererilor va fi în funcție de cerințele acestora ținând cont de aptitudinile persoanei apte de muncă.

Trebuie precizat faptul că modificările legislative prevăd și remunerarea zilierilor pentru activitatea desfășurată. Remunerația, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislația proaspăt intrată în vigoare specifică și faptul că, în cazul în care un beneficiar refuză două oferte de activități sezoniere, acesta își pierde dreptul la ajutor social începând cu luna următoare constatării acestui caz. Respectivul cetățean poate solicita din nou obținerea ajutorului social doar după o perioadă de 12 luni.

La începutul lunii octombrie, în evidențele Direcției de Asistență Socială se aflau 21 de persoane, beneficiare de ajutor social, apte de muncă care au obligația de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, însă numărul acestora poate varia. Precizăm că întâietate are efectuarea orelor de muncă în folosul comunității prevăzute în Legea 416/2001 și ulterior activitățile sezoniere.

Ultima oră

Comentariul meu